De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kemira: Stemming onderhandelingsresultaat nieuwe cao

De Unie en haar collega-bonden hebben op 30 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt met Kemira voor een nieuwe cao. De leden kunnen stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Het onderhandelingsresultaat

De cao van Kemira liep op 1 april 2018 af. In de vorige nieuwsbrief stond het onderwerp flexibele arbeidsvoorwaarden als een belangrijk gespreksonderwerp. Omdat de besprekingen daarover nog niet zijn afgerond, hebben de cao-partijen besloten om een cao voor 9 maanden af te spreken. Dus een cao die loopt van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018.

De cao is inhoudelijk nauwelijks gewijzigd. Het enige punt waar echt over onderhandeld is, is de structurele loonstijging voor het cao-personeel. De inzet was 2,8% voor 9 maanden (dat is gelijk aan 3,5% over 12 maanden). Er is uitgekomen op 2,5% voor 9 maanden. De structurele loonsverhoging gaat in per 1 april 2018 met terugwerkende kracht.

De verhoging voor boven-cao-ers

De meeste leden van De Unie zijn boven-cao-ers. Voor deze leden geldt de cao-verhoging niet. De verhoging voor de boven-cao-ers is opgebouwd uit twee delen: de CPI (cost of living) en de merit (beoordelingsafhankelijke toeslag). De CPI komt uit op 1,4%. De Unie heeft echter geen inzicht in het merit-deel. Op 30 april 2018 is er daarom aan Kemira inzicht gevraagd. Zoals bekend, heeft De Unie helaas geen invloed op beide cijfers.

De verwachting is overigens dat Kemira Rotterdam de verhoging voor het boven-cao-personeel half mei vaststelt. Dat is 1,5 maand later dan de bedoeling is. Er is bij Kemira benadrukt dat ze deze vertraging voortaan moet communiceren met haar medewerkers.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

In eerdere ledenvergaderingen heeft een grote meerderheid van onze leden bij Kemira zich uitgesproken voor meer flexibele arbeidsvoorwaarden. De Unie heeft daarom in januari 2018 een voorstel voor een Persoonlijk KeuzeBudget (PKB) ingediend bij de werkgever. Kemira heeft daarop zelf ook een voorstel uitgewerkt. Op vrijdag 13 april 2018 hebben Kemira en De Unie elkaars voorstellen voor flexibele arbeidsvoorwaarden uitvoerig aan elkaar toegelicht. Er is nog niet met elkaar onderhandeld over een PKB.

Voordat deze onderhandelen over een PKB starten, is er eerst met de leden van De Unie overleg over welke onderdelen erg belangrijk zijn en welke minder. Op vrijdag 4 mei 2018 vindt er een overleg plaats met de kaderleden om het voorstel van Kemira goed met elkaar door te spreken. Daarna wordt er een datum voor een ledenvergadering over het PKB-voorstel gepland.

Omdat de cao-verhoging niet van toepassing is voor de meeste leden van De Unie, is het PKB een belangrijk onderwerp voor een nieuwe cao. Bij de leden van de collega vakbonden is onvoldoende draagvlak voor een PKB. Daarom is er op 30 april 2018 wel met Kemira afgesproken dat er voor de boven-cao-ers een pilot met het PKB wordt gestart per 1 januari 2019.

Hoe dit PKB eruitziet, moeten De Unie en Kemira nog met elkaar afspreken. Daarom is de volgende ledenvergadering ook zo van belang. Daarnaast start de pilot alleen als de leden van De Unie instemmen met het uiteindelijk uitgewerkte voorstel. De Unie en Kemira streven ernaar het uitgewerkte voorstel voor de zomervakantie uitonderhandeld te hebben.

Stem over onderhandelingsresultaat cao

Het totale onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao vind je hier. De Unie is tevreden over de structurele loonstijging voor het cao-personeel. En dat we een afspraak hebben kunnen maken over een pilot PKB voor boven-cao-ers. Het onderhandelingsresultaat wordt met een positief advies aan de leden voorgelegd.

De Unie-leden kunnen hierover een stem uitbrengen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.