De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kemira: Stem over invoering IKB

De Unie en Kemira hebben in maart 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over de opzet en inhoud van een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit IKB is alleen bedoeld voor boven-cao-ers. Op dinsdag 2 april 2019 heeft De Unie – in samenwerking met de ondernemingsraad van Kemira – in een presentatie een toelichting gegeven op dit onderhandelingsresultaat.

De opzet en inhoud van het IKB

De invoering van het IKB betekent een verandering van de arbeidsvoorwaarden voor boven-cao-ers. Daarom is het van belang dat elke boven-cao-er zijn/haar oordeel geeft over het onderhandelingsresultaat dat we hebben bereikt. Voor de Unie-leden loopt deze instemmingsprocedure via de geëigende weg van een digitale stemming onder alle Unie-leden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat lees je hier. Omdat ik me kan voorstellen dat deze tekst op bepaalde punten best ingewikkeld in elkaar steekt, heb ik ook de presentatie van 2 april 2019 bijgevoegd. Naar aanleiding van de reacties op 2 april, heb ik een dia toegevoegd aan de presentatie. In deze dia heb ik op een rijtje gezet wat de verschillen zijn met de huidige arbeidsvoorwaarden. De aangepaste presentatie is hier te lezen.

Nieuwe voorlichtingsbijeenkomst en openzetten stemming IKB!

In de voorlichtingsbijeenkomst spraken we af een nieuwe voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Om degenen die niet aanwezig konden zijn in de gelegenheid te stellen de toelichting op het IKB te horen en aan de hand daarvan vragen te stellen. Maar ook om antwoorden te geven op de vragen die gesteld zijn op 2 april 2019.

Die volgende voorlichtingsbijeenkomst is op woensdag 17 april 2019 om 13:00 uur in het Aquarium.  Unie-leden zijn van harte uitgenodigd!

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het IKB.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met de belangenbehartiger op via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-5252 2073.