De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kemira: stem opnieuw over aangepaste regeling IKB

In april 2019 hebben de Unie-leden een stem uit kunnen brengen over de invoering van een Individueel Keuze Budget voor de boven-cao-ers bij Kemira. Met een meerderheid van twee stemmen, wezen de leden van De Unie dit voorstel af. De regeling is nu iets aangepast. De Unie-leden kunnen daarom opnieuw een stem uitbrengen.

IKB aangepast op basis van commentaar leden

Na de uitslag van de stemming is De Unie in overleg gegaan met de werkgever. We hebben de reacties die onze leden hebben gegeven met elkaar besproken.

De regeling is op een aantal punten ietsjes aangepast. Ook spraken we af dat we het IKB nog een keer zouden presenteren aan de boven-cao-ers. Maar dan vooral vanuit Kemira. Om duidelijk te maken waarom Kemira meewerkt aan de introductie van het IKB.

Deze presentatie is op maandag 9 september 2019 gegeven. Bekijk hier de presentatie. In de presentatie heeft Kemira aangegeven dat de introductie wat haar betreft geen halszaak is. Ze verleent graag haar medewerking aan het voorstel dat De Unie in januari 2018 heeft gedaan om tot een Individueel Keuze Budget te komen. Het IKB dat er nu ligt, is het resultaat van de onderhandelingen daarover tussen Kemira en De Unie.

Verschil tussen huidig voorstel IKB en IKB van april 2019

Het huidige voorstel van het IKB verschilt op vier punten van het voorstel waar de Unie-leden in april van dit jaar een stem over hebben kunnen uitbrengen. Die verschillen zijn:

 1. De boven-cao-ers krijgen hun salarisverhoging elk jaar met ingang van 1 april van dat jaar. Kemira verhoogt het restant van het IKB-budget per 1 april met hetzelfde percentage.
 2. Het IKB volgt de cao als het gaat om het recht op seniorendagen wanneer je 65, 66 of 67 bent. Volgens de cao heb je dan geen recht op seniorendagen. Ook al blijkt in de huidige praktijk dat je op die leeftijden de seniorendagen doorgaans wel krijgt toegekend. In het nieuwe voorstel is opgenomen dat als de cao op dit punt voor de werknemers op een positieve manier wordt aangepast, deze positieve aanpassing ook wordt doorgevoerd in het IKB. De huidige cao loopt af per 31-12-2020. In 2020 wordt het IKB alleen als pilot ingericht. Dan maken de seniorendagen geen onderdeel uit van het IKB. Dat gebeurt pas in de definitieve fase die vanaf 01-01-2021 gaat lopen. Het zal je niet verbazen dat het doortrekken van het recht op seniorendagen inzet wordt voor De Unie bij de onderhandelingen van de cao die vanaf 01-01-2021 gaat gelden.
 3. Er zijn twee extra doelbestedingen toegevoegd aan het IKB: 1) Je kunt eens per drie jaar een fiets kopen tegen bruto=netto. De 3 jaarstermijn is gebaseerd op fiscale regels. Heb je in 2019 al een fiets aangeschaft via Kemira volgens bruto=netto, dan kan dit via het IKB dus weer in 2022; 2) Voldoen van contributie van een sportschool volgens bruto=netto.
 4. Tijdens de presentatie op 9 september 2019 zijn vragen gesteld over de voorwaarden die betrekking hebben op de 85%-regeling. Kemira heeft deze voorwaarden iets versoepelt:
 • De huidige regeling voor het aanvragen en inplannen van de 85%-dagen per kwartaal blijft van kracht. Een medewerker kan deze dagen vanaf kwartaal
  1 inplannen. Met daarbij tevens als doel om minimaal 80% van het IKB te gaan aanwenden als koopdagen. Het IKB hoeft op dat moment dus nog niet te zijn omgezet in koopdagen. De verantwoordelijkheid dat een medewerker ook daadwerkelijk minimaal 80% van het IKB gedurende het jaar omzet in koopdagen ligt bij de medewerker.
 • Een medewerker kan voor 1 december van enig jaar aangeven dat er nog iets gewijzigd moet worden, als nog niet 80% van het IKB is omgezet in koopdagen. Bijvoorbeeld om genoten 85%-dagen om te ruilen voor wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen.
 • Als een medewerker in een jaar 85%-dagen heeft gekocht en niet minimaal 80% van zijn/haar IKB in koopdagen heeft omgezet en voor 1 december niet in contact is getreden met HRM hierover, zal Kemira de genoten 85%-dagen omzetten in onbetaald verlof.

Achtergrondinformatie

Op verzoek van de aanwezigen bij de presentatie op 9 september 2019, staat hieronder wat informatie uit de presentatie van april 2019 en uit de formele protocoltekst van het IKB-voorstel.

 1. Schematische weergave van opzet Individueel Keuze Budget. Hiervoor heb ik, belangenbehartiger Hans Korver, een deel gepakt uit de presentatie die ik op 17 april 2019 heb gegeven. Klik hier.
 2. Indicatie van omvang IKB voor medewerkers op basis van voltijdsdienstverband. Omdat de 5-jaarsindienstdag voor iedereen anders kan zijn, geldt de tabel als indicatie. Het exacte budget voor de medewerkers wordt berekend naar aanleiding van de persoonlijke situatie bij aanvang aan het IKB. Klik hier.

Breng een stem uit!

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om over het nieuwe voorstel voor het IKB een stem uit te brengen. Stemmen kan tot en met donderdag 26 september 2019. 

Vragen of opmerkingen?

Zijn er in de tussentijd vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze kaderleden bij Kemira, Paul Leen of Dennis Herrewijnen.