De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kasbank leden stemmen in met nieuw sociaal plan

In de afgelopen periode konden de leden stemmen voor een nieuw sociaal plan. Dit plan hebben bonden ook in een bijeenkomst verder toegelicht. De leden van De Unie hebben met grote meerderheid ingestemd met het nieuwe sociaal plan. Dit betekent dat er vanaf 1 april een nieuw sociaal is.

Het nieuwe sociaal plan gaat in op 1 april 2019 en loopt tot 31 maart 2021. Dit sociaal plan kent op hoofdlijnen de volgende elementen.

  • Een preventieve fase, voorafgaand aan de definitieve bepaling van wie boventallig wordt. Voor medewerkers van een afdeling of in functies die in scope komen bij de reorganisatie, extra gelegenheid is (in tijd en geld) een loopbaanplan te maken en opleidingen te volgen.
  • Een twaalf (12) maanden durende transitie-periode voor boventalligen die (naar eigen inzicht en/of volgens de werkgever) perspectief hebben op een andere functie binnen Kasbank. Tijdens deze periode, waarin de “oude” functie niet meer bestaat, kan heroriëntatie plaatsvinden op de mogelijkheden, kunnen er opleidingen, trainingen en stages gevolgd worden vanuit het transitiebudget. Ook kunnen tijdelijke werkzaamheden worden gedaan in de sfeer van de beoogde nieuwe functie. Als tijdens dit jaar de medewerker herplaatst kan worden op een vaste, nieuwe en uiteraard passende functie, eindigt de boventalligheid.
  • Als in de eerste maand na de definitieve boventalligheid door medewerker én werkgever wordt vastgesteld dat er géén perspectief is op herplaatsing, wordt een beëindiging overeengekomen. Daarbij hoort een “garden leave” van 2 tot 6 maanden, afhankelijk van het aantal dienstjaren. De beëindigingsvergoeding is in dat geval dezelfde als in het oude sociaal plan.
  • Als aan het eind van de 12 maanden durende transitieperiode er onverhoopt toch geen herplaatsing kan zijn, wordt er ook een beëindiging van het dienstverband overeengekomen, mét “garden leave”. De beëindigingsvergoeding is na die 12 maanden (+ garden leave) lager, namelijk 1,6 maal de wettelijk transitievergoeding.
  • Als binnen de transitie-periode tijdens de 4e t/m 9e maand de boventallige medewerker én de werkgever samen constateren dat het perspectief op herplaatsing, om welke reden dan ook, is verdwenen, kan de beëindigingsovereenkomst ook eerder ingaan. In dat geval wordt 50% van de waarde van de resterende maanden van de transitie-periode en van het aantal maanden “garden leave” toegevoegd aan de beëindigingsvergoeding van 1.6 maal de wettelijke transitievergoeding.
  • Als er geen perspectief op blijven is dan geldt de nieuwe kantonrechtersvergoeding

Binnenkort zal er gestart worden met de nieuwe teksten.
Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een e-mail naar harma.pethke@unie.nl.