De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kamer van Koophandel: Stand van zaken nieuwe cao-Rijk

Hieronder staat informatie over de stand van zaken over de nieuwe cao per 1 januari 2020.

 

 

 

Cao-Rijk

In het cao-akkoord van 2018-2020 zijn een aantal afspraken gemaakt. Per 1-1-2020 val je onder het private arbeidsrecht zoals in het Burgerlijk Wetboek staat. Er komt dan een cao-Rijk waar alle afspraken in staan.

Personeelshandboek

Daarnaast komt er een personeelshandboek voor KvK. Op dit moment wordt daaraan gewerkt. Hierin staan de eigen KvK-regelingen en de onderwerpen van gesprek met bonden en ondernemingsraad. Denk bijvoorbeeld aan de P-Cyclus, afwijkingen van de 36-urige werkweek en er komt een geschillenregeling.

Uitvoering akkoord 2018-2020

Dit zijn de afspraken:

 1. Loonsverhoging
  Per 1 juli 2019 wordt het salaris verhoogd met 2% en dat is voor het eerst terug te zien in het juli-salaris. In januari 2020 volgt er nog een verhoging van 2%.
 2. Verandering betaald ouderschapsverlof
  Vanaf 1 juli aanstaande geldt dat voor de eerste 13 weken (fulltime) verlof de doorbetaling 60% van het salaris is, over de opgenomen ouderschapsverlofuren. De tweede 13 weken zijn altijd onbetaald. Het middelen van het percentage over de gehele opname van ouderschapsverlof van in totaal 26 weken, zoals voorheen mogelijk was, komt te vervallen.
 3. Verandering Bovenwettelijk WW per 1 januari 2020 
  In het akkoord 2018-2020 is ook afgesproken om het VWNW-beleid voort te zetten, maar de WW-regeling te versoberen.Als je in 2019 VWNW-kandidaat wordt, geldt nog de huidige regeling. In de huidige regeling is er een bovenwettelijke WW-regeling van driemaal de duur van de wettelijke WW. Maar er is geen recht op een transitievergoeding zoals die in de nieuwe regeling met WW-duur geldt.Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2020 VWNW-kandidaat worden, geldt de nieuwe regeling. De bovenwettelijke WW is gelijk aan de wettelijke duur, waarbij wel het derde WW-jaar is gerepareerd. In beide regelingen is het laatstverdiende salaris uitgangspunt voor de hoogte van de uitkering. En niet het maximale dagloon. Er is een overbruggingsregeling overeengekomen voor medewerkers met minimaal 10 jaar in dienstjaren en maximaal 8 jaar voor hun pensioen. Zij komen in aanmerking voor een uitkering van 70% maar ontvangen dan geen transitievergoeding.Met de invoering van de nieuwe cao-Rijk in 2020 geldt ook een transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Met een maximum van bruto € 81.000,-.
 4. Nieuw: Individueel Keuzebudget (IKB)
  Vanaf 1 januari 2020 ontvang je, naast je maandelijkse salaris, óók een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit vervangt de huidige IKAP-regeling. Dat budget komt in de plaats van met name vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en leeftijdsuren. Daarmee krijgen de medewerkers een moderne arbeidsvoorwaarde die nog meer vrijheid geeft om keuzes te maken die het best bij het leven passen.

De hoofdlijnen zijn als volgt. De details komen later dit jaar. Het IKB geeft de medewerker de mogelijkheid om:

 • een deel van het maandinkomen – we bedoelen hier de opgebouwde rechten naast salaris – te laten uitbetalen op een tijdstip dat jou het beste uitkomt;
 • het maandinkomen deels om te zetten in verlofuren en andersom;
 • het maandinkomen op een fiscaal voordelige manier te gebruiken voor een aantal doelen.

Vervolg

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de teksten van de cao en het personeelshandboek. Op het intranet van KvK is ook informatie te vinden. We houden de Unie-leden op de hoogte van de voortgang.

Vragen? Stuur een e-mail naar harma.pethke@unie.nl.