De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Kabinet trekt 22 miljoen euro uit voor werkgelegenheidseffecten binnen de energietransitie

1272_energietransitie

De energietransitie is een hot topic. Enerzijds vanwege de vele kansen die er liggen, anderzijds omdat de fossiele energiesector de komende jaren op de schop gaat. Hierdoor is het onvermijdelijk dat een groot aantal mensen hun baan in deze sector verliest. Om deze reden trekt het kabinet 22 miljoen euro uit: de ene helft is voor de periode tot 2024, de andere voor 2024-2030. Met dit geld willen ze de werknemers waarvan de baan op de tocht staat helpen met om- en bijscholing en van-werk-naar-werk-trajecten.

Veranderingen snel merkbaar

De energiebranche verandert de komende tien jaar enorm. Milieutechnisch erg goed, maar door deze ontwikkeling wordt de arbeidsmarkt enorm verstoord. Voor een deel van de medewerkers in deze sector betekent dit dat ze zich geleidelijk moeten (laten) omscholen om het veranderende werk uit te kunnen voeren. Een ander deel van deze medewerkers gaat zich in deze overgangs- of transitieperiode oriënteren op een andere carrière.

Ook al hebben deze werknemers de tijd om te anticiperen op de komende veranderingen, de transitie zal toch voor veel onzekerheid zorgen. Vooral voor de werknemers op leeftijd zal het moeilijk worden om een nieuwe baan te vinden. Daarom wordt het geld van de ‘voorziening werkgelegenheidseffecten energietransitie’ ingezet voor effectieve bemiddeling naar een nieuwe baan. Een goede investering.

De kortetermijnplanning

Op korte termijn werkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de vormgeving van een pilot: het zogenaamde ‘Westhaven Arrangement’. Op 1 januari 2020 gaat de kolencentrale Hemweg, gelegen in het Westelijke Havengebied in Amsterdam, vervroegd dicht. Dit gebeurt als gevolg van het wetsvoorstel ‘verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’. Op 5 juni is afgesproken dat een speciale unit en de diverse werkgevers medewerkers van werk naar werk gaan helpen.