De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Jouw recht op een WW-uitkering

Woon en werk je in Nederland, en word je werkloos? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. De hoogte daarvan hangt af van je salaris voordat je werkloos werd. En de duur? Die is een paar jaar geleden verkort: van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Daarom is de stichting Private Aanvulling WW (PAWW) in het leven geroepen. In een aantal cao’s is vastgelegd dat de verkorting van de wettelijke WW-duur via de PAWW weer wordt gerepareerd.

Wanneer heb je recht op een WW-uitkering?

Als je werkloos raakt na een dienstverband en voldoet aan de volgende voorwaarden, heb je recht op een WW-uitkering:

 • Je bent verzekerd voor werkloosheid
  Dit ben je automatisch als je in dienst bent bij een werkgever.
 • Je verliest minstens 5 uur van je werk per week
  Als je minstens 5 uur aan werk per week verliest – en dus het recht op loon voor die uren – dan ben je (gedeeltelijk) werkloos. Werkte je gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan moet je minimaal de helft van je uren verliezen om recht te krijgen op een WW-uitkering.
 • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk
 • Van de laatste 36 weken voordat je werkloos werd, heb je er minstens 26 gewerkt
 • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden

Je hebt dus niet zelf ontslag genomen, en bent ook niet ontslagen om een dringende reden, zoals een misdraging.

Hoogte van je WW-uitkering

Hoe hoog je WW-uitkering maandelijks is, hangt af van het loon dat je kreeg voordat je werkloos werd. Voor de berekening gebruikt het UWV je sociale verzekeringsloon (sv-loon): het brutoloon waarover je belastingen en sociale premies hebt betaald. Je pensioenpremie, onkostenvergoeding en ontslagvergoeding tellen niet mee voor je sv-loon; bonussen, gratificaties en bijvoorbeeld een dertiende maand daarentegen weer wel.

Benieuwd hoe die berekening precies werkt? Lees dan deze pagina, daar leggen onze experts het precies uit.

Weken- en jareneis

Een van de voorwaarden voor een WW-uitkering is dat je van de laatste 36 weken voordat je werkloos wordt, minstens 26 weken moet hebben gewerkt (zie hierboven). Het maakt niet uit hoeveel uur je in die 26 weken werkte. In sommige situaties kijkt het UWV verder dan de laatste 36 weken, namelijk wanneer je in die periode:

 • ziek was;
 • zwangerschaps- of bevallingsverlof kreeg;
 • onbetaald verlof opnam;
 • als zelfstandige werkte.

Voldoe je aan die voorwaarde ­– de zogenaamde wekeneis? Dan heb je in ieder geval recht op 3 maanden uitkering. Om langer een uitkering te krijgen, moet je ook voldoen aan de jareneis: van de laatste 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin je werkloos wordt, moet je er minstens 4 hebben gewerkt. Deze jaren moeten dan ook nog tellen als arbeidsverleden in de zin van de WW (zie kader).

Duur van je WW-uitkering

Voldoe je aan de wekeneis, dan heb je recht op 3 maanden WW-uitkering. Hier tel je maanden bij op, afhankelijk van je arbeidsverleden. Is je arbeidsverleden 10 jaar of korter? Dan krijg je 1 maand uitkering per volledig kalenderjaar. Is je arbeidsverleden langer? Dan krijg je 1 maand WW voor elk volledig kalenderjaar vóór 1 januari 2016, en een halve maand voor elk volledig jaar vanaf 1 januari 2016.

En hoe lang je arbeidsverleden ook is, je WW-uitkering kan nooit langer duren dan het maximum: 24 maanden. Tot 1 januari 2016 was dit nog 38 maanden.

Derde WW-jaar

In het Sociaal Akkoord uit 2013 is besloten om deze versobering van de WW te repareren via zogenaamde verzamelcao’s, op basis van arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Zo is voor veel bedrijven en branches een afspraak gemaakt over een Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) na afloop van de reguliere WW-uitkering van UWV. Medewerkers van deelnemende werkgevers dragen maandelijks bij aan de Stichting PAWW via een inhouding op hun salaris, en kunnen hierdoor een WW-aanvulling uit het fonds ontvangen. Een soortgelijke afspraak is er in de Metaal en Techniek, via de Stichting WWM.

Doet jouw werkgever mee aan de PAWW?

Het complete overzicht van alle SPAWW-deelnemers vind je via deze pagina. Je kunt ook in je cao of arbeidsovereenkomst kijken, of het vragen aan je werkgever of hr-afdeling.

Meer informatie

Vragen over de WW, de duur van je uitkering of over de SPAWW? Bel ons gerust, we leggen het je graag uit. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur, via 0345 851 963 en sc@unie.nl.

 

Afdrukken