De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag periodiek overleg 22 juni 2022

27 juni 2022

Agenda periodiek overleg

Op 22 juni heeft De Unie periodiek overleg gehad met ING.

 

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

De volgende onderwerpen stonden op de agenda:

  • RVU-regeling
  • Leaseregeling
  • Onderzoek arbeidsvoorwaarden
  • Pilot onbeperkt verlof
  • Ploegendiensttoeslagen
  • Grensarbeidersregeling

RVU-regeling

De RVU-regeling is een cao-afspraak. Deze regeling geeft medewerkers de mogelijkheid om drie jaar voor hun pensioen te stoppen met werken. ING betaalt je dan een beperkte vergoeding. Deze afspraak is gebaseerd op een afspraak in het kader van het pensioenakkoord. We weten dat deze afspraak van tijdelijke aard is, tot en met 2025. Tot mijn verbazing bleek ING echter van mening dat de RVU-afspraak alleen gemaakt is voor de periode van deze cao, dus tot en met 2022. Hier is flink over gediscussieerd. Op 22 juni 2022 heeft De Unie de RVU-regeling grotendeels kunnen veiligstellen. ING houdt er wel aan vast dat de betrokken medewerkers alleen gebruik kunnen maken van de RVU-regeling als er een cao is. De regeling heeft geen nawerking.

De Unie heeft aangegeven dat we duidelijkheid willen hebben over de overige cao-afspraken. Ik wil voordat we beginnen aan de cao-onderhandelingen zeker zijn dat de afspraken uit de vorige cao structureel zijn of dat we door ING voor meer verrassingen worden gesteld.

Lease-regeling

ING is van plan de leaseregeling aan te passen. Het standpunt van ING is dat leaserijders in de toekomst alleen een elektrische leaseauto mogen kiezen. De Unie vindt dit een onverstandig voornemen. De huidige lease-normen, in ieder geval voor medewerkers die voor hun werk een leaseauto nodig hebben, zijn nu al te laag. De elektrische auto’s zijn naar verhouding duur, met eenzelfde leasenorm is het zeker de vraag of je nog wel een verantwoorde auto aan kunt schaffen.

ING stelt zich op het standpunt dat de leaseregeling eenzijdig door de werkgever kan worden aangepast. De Unie is in overleg met de centrale ondernemingsraad. Als eerste stap is het belangrijk dat de lease-rijders zelf betrokken worden in de besluitvorming.

Onderzoek arbeidsvoorwaarden

De Unie heeft een enquête waarin wij jouw mening vragen over de arbeidsvoorwaarden. Dit is een onderdeel van onze voorbereiding op de cao-onderhandelingen. Heb jij de enquête al ingevuld? Dit kan nog tot en met donderdag 30 juni 2022.  De leden hebben een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen.

ING zet de komende week een survey open. Deze survey is voor de werkgever een onderdeel van de voorbereiding op de cao-onderhandelingen. De vragen zijn niet in overleg met mij opgesteld. Ik beschik inmiddels wel over de vragen, dus als je de survey wilt invullen en je vindt de vragen niet duidelijk, dan kun je contact met mij opnemen. Sommige vragen zijn echt niet makkelijk te beantwoorden. Op verschillende plaatsen word je gevraagd om arbeidsvoorwaarden in volgorde van belangrijkheid te zetten.

Onbeperkt verlof

In de cao is afgesproken dat de pilot onbeperkt verlof wordt voortgezet. De uitwerking van deze afspraak heeft enige tijd op zich laten wachten. ING heeft nu aangegeven de werkgroep die deze pilot moet begeleiden weer bij elkaar te willen halen. Het is niet te verwachten dat de komende cao-onderhandelingen al een afspraak gemaakt zal worden over onbeperkt verlof.

Uitwerking ploegentoeslag

Bij twee bedrijfsonderdelen waarin in ploegen wordt gewerkt, is discussie ontstaan tussen ING en vakorganisaties over de juiste berekening van de toeslagen en over de afkoop van de ploegentoeslag als de roosters aangepast worden. Vakorganisaties en ING praten de komende maand verder. We proberen een goede afspraak te maken zodat de ploegendienstmedewerkers krijgen waar ze recht op hebben.

Grensarbeidersregeling

Tijdens de lockdownperiode konden grensarbeiders werken vanuit het buitenland zonder dat dit gevolgen had voor de belastingheffing en afdracht van sociale voorzieningen. De minister heeft onlangs bekendgemaakt dat de tweede helft van 2022 de ontheffing voor grensarbeiders zal worden verlengd. De Unie heeft ING gevraagd wat dit betekent voor het thuiswerkbeleid voor grensarbeiders bij ING.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Of heb je informatie die je met De Unie wil delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of door te bellen naar: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid