De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag periodiek overleg

16 mei 2022

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. In dit overleg bespreken we uiteenlopende zaken. Onder andere uitwerking van cao-afspraken, reorganisaties, ontwikkelingen bij ING, voorbereiding van beleidsontwikkelingen en voorbereiding van cao-overleg.

Ontvang gratis alle ING-updates direct in je mail!

Periodiek overleg 12 mei 2022

Op 12 mei 2022 hebben we weer periodiek overleg gehad. De agenda bevatte de volgende aandachtspunten:

  • Planning cao-onderhandelingen
  • Inlogtijd = werktijd
  • Bespreken kwartaal cijfers ING
  • Evaluatie Step Up
  • Werken in de hybride mode
  • OWP-plan

Planning cao-onderhandelingen

Het eerste cao-overleg is gepland op 8 september 2022. Ik, Inge de Vries (belangenbehartiger), wil voorafgaand overleg voeren met de leden over onze inzet voor de nieuwe cao. De voorbereiding hiervoor wordt in overleg met de kaderleden van De Unie opgestart.

De volgende cao-overleggen zijn ingepland in de maanden september, oktober en november. Het is de bedoeling van cao-partijen om voor het eind van dit jaar de onderhandelingen af te kunnen ronden.

Inlogtijd = werktijd

Onlangs heeft een rechtbank de uitspraak gedaan in een zaak waar medewerkers aanwezig moesten zijn om in te loggen, zodat zij bij de start van hun werktijd direct klanten te woord konden staan. De rechter was in deze zaak van mening dat deze inlogtijd als werktijd moest worden gerekend. De Unie heeft ING erop gewezen dat deze situatie ook bij ING aanwezig kan zijn. ING heeft inmiddels een onderzoek gestart naar de werkwijze bij de verschillende bedrijfsonderdelen. In het volgende periodiek overleg wordt dit onderwerp verder besproken.

Verschillende leden hebben zich al bij De Unie gemeld omdat zij van mening zijn dat hun omstandigheden vergeleken kunnen worden met de casus van de uitspraak. Ben jij ook van mening dat je voorafgaand aan je formele werktijd aanwezig moet zijn? Neem dan contact met mij op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Kwartaalcijfers ING

ING heeft onlangs de kwartaalcijfers gepresenteerd. Deze zijn ook toegelicht aan de vakorganisaties. De resultaten over de eerste maanden zijn volgens ING positief. De oorlog in Oekraïne en de boycot van Rusland heeft er wel toe geleid dat ING een grote voorziening heeft moeten nemen. Maar deze reservering kan vrijvallen zodra de problemen opgelost zijn. Vooralsnog lijkt ING op de goede weg om de gestelde financiële doelen voor het jaar 2022 te behalen.

Evaluatie Step Up

Step Up is het performance management programma van ING. Met deze systematiek beoogd ING de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en het is ook het beoordelingssysteem. ING heeft onderzocht hoe de verschillende gebruikersgroepen Step Up waarderen. Hieruit zijn enkele verbetersuggesties naar voren gekomen. Het is te verwachten dat ING bij de cao-onderhandelingen voorstellen zal doen om Step Up te veranderen.

OWP

OWP is een naam die je misschien niet direct herkend. Dit plan is van toepassing als ING een bedrijfsonderdeel outsourcet en de medewerkers moeten met hun werk mee over naar de nieuwe werkgever. In het OWP hebben vakorganisaties en ING afspraken gemaakt hoe de rechten van de medewerkers worden gewaarborgd. De looptijd van het OWP eindigt op 31 december 2022. ING heeft aangegeven het OWP aan te willen passen. In het volgende periodiek overleg wordt besproken welke wijzigingen ING voorstelt. Ook dit onderwerp zal waarschijnlijk onderdeel gaan uitmaken van de cao-onderhandelingen.

Ontvang gratis alle ING-updates direct in je mail!

Agenda

Het volgende periodiek overleg is ingepland op 22 juni 2022. De Unie kan zelf ook onderwerpen op de agenda plaatsen. Zijn er onderwerpen die voor jou en/of je collega’s belangrijk zijn? Neem dan contact met mij op. We bespreken dan hoe het onderwerp kan worden voorbereid voor bespreking met ING. Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel mij: 06-5252 2091.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid