De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Verslag overleg ING-cao

09 september 2022

Op 8 september 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor jouw cao gestart. De verschillende partijen hebben de voorstellenbrieven toegelicht. En partijen hebben elkaar vragen gesteld om de bedoelingen duidelijk te krijgen. We gaan respectvol met elkaar om en nemen elkaar serieus.

Word nu gratis light lid van De Unie. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van ING-nieuws!

Overleg agenda

De volgende stap was een agenda op te stellen. Op voorstel van De Unie houden we de volgende agenda aan.

08.09.2022 
Collectieve salarisverhoging en het thema individuele salarisverhoging

15.09.2022
Collectieve salarisverhoging en het thema’s werkdruk, werkzekerheid en sourcing
Onderwerpen van 08.09.2022 waar partijen het nog niet over eens zijn geworden

12.10.2022
Collectieve salarisverhoging en het thema step up
Onderwerpen van 12.10.2022 waar partijen het nog niet over eens zijn geworden

20.10.2022
Collectieve salarisverhoging en het thema kosten van thuiswerken en reiskosten
Onderwerpen van 20.10.2022 waar partijen het nog niet over eens zijn geworden
Onderwerpen die nog niet aan de orde zijn geweest.

Met deze agenda willen we duidelijk maken wat de prioriteiten zijn voor de cao-onderhandelingen. De collectieve salarisverhoging is verreweg het belangrijkste onderwerp.

Verslag onderhandelingen 8 september 2022

Het was belangrijk om met de financiële onderwerpen te beginnen. De leden hebben er recht op tijdig te kunnen bepalen hoe zij hun eigen huishoudboekje in evenwicht houden.

Collectief

We hebben lang gesproken over de collectieve salarisverhoging. Het percentage waarmee de salarissen en salarisschalen voor iedereen wordt verhoogd, is essentieel om koopkrachtverlies tegen te gaan. ING redeneert echter nog steeds dat de salarissen bij ING in vergelijking met de markt te hoog zijn. De Unie heeft erop gewezen dat ING momenteel moeite heeft om vacatures te vervullen. ING stelt ook verschillende instrumenten voor waardoor het bedrijf nieuwe medewerkers een beter salaris kan bieden. We zetten dus een vraagteken of de bewering van ING dat de salarissen te hoog zijn, wel klopt.

Voor De Unie is de hoogte van de inflatie de belangrijkste parameter voor de bepaling van de collectieve salarisverhoging. Met een mooie salarisverhoging kunnen de medewerkers (net als de aandeelhouders) delen in het goede financiële resultaat dat ING realiseert. Op dit punt zitten partijen echt ver van elkaar. De Unie heeft ING opgeroepen om op 15 september met een beter voorstel te komen. De nu geboden 2% is geen serieus startpunt voor de onderhandelingen.

Individuele salarisverhoging

De individuele salarisverhoging of inschalige verhoging is belangrijk voor alle medewerkers die nog groeiruimte in hun salarisschaal hebben. Bij vorige cao-onderhandelingen hebben partijen bewust afgesproken de inschalige verhoging niet meer prestatie-afhankelijk te maken maar te koppelen aan de positie in de salarisschaal. ING wil nu weer terug naar het oude systeem. Maar ING stelt daarmee geen verbetering van de inschalige beloning voor.

In de cao is het volgende afgesproken over de inschalige verhoging:

  • Je relatieve salarispositie is lager dan 80, dan krijg je een inschalige verhoging van 3%.
  • Je relatieve salarispositie is tussen de 80 en 90, dan krijg je een inschalige verhoging van 2,5%.
  • Je relatieve salarispositie is boven de 90, dan krijg je een inschalige verhoging van 1,5%.

ING wil dit wijzigen in een inschalige verhoging tussen de 0 en 3%. Dit kan dus voor medewerkers slechter uitpakken dan de huidige cao-afspraak.

ING schrijft in de voorstellenbrief dat ze willen spreken over een salarisverhoging tussen de 2 en 5%. Maar wat er werkelijk staat is een collectieve salarisverhoging van 2% en een wijziging van het systeem van inschalige verhoging die in totaal voor het bedrijf niet duurder wordt en voor de medewerker wel onzekerder.

Overige financiële voorstellen

Aan de andere financiële voorstellen zijn we nog niet toegekomen.

  • ING stelt voor een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag. De Unie wil hier ook een afspraak over maken. Over de hoogte moeten we nog wel spreken, de fiscus staat in 2023 een hogere vergoeding toe. En het Nibud berekent dat een dag thuiswerken de medewerker al meer dan € 3,- per dag kost.
  • ING stelt een éénmalige uitkering van € 500,- voor. De Unie wil eerst duidelijkheid over de collectieve salarisverhoging, een éénmalige is wat ons betreft het sluitstuk van de onderhandelingen.
  • De Unie wil graag een afspraak maken over een winstdelingsregeling. Daar gaan we op 15 september graag verder op in.

Contactgegevens

Heb je vragen over dit bericht, of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091 of met één van de leden van de onderhandelingsdelegatie: Michel Rutte of Brugmann.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid