De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING: Periodiek overleg februari 2020

17 februari 2020

Namens De Unie heb ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, samen met de andere vakbonden periodiek overleg met HR en een deel van het overleg ook met leden van de COR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Er zijn ING’ers als gast bij om een onderwerp of afdeling toe te lichten. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van ING. Ook worden er punten besproken die zijn aangedragen door Unie-leden.

Jaarcijfers 2019

De jaarcijfers 2019 zijn kort besproken. Het volgende PO worden de jaarcijfers toegelicht door een expert en komt er meer duiding van de cijfers in het perspectief van die van het verleden.

Kennismaking met Ruud van Dusschoten

We hebben kennis gemaakt met Ruud van Dusschoten als de nieuwe baas van ING Nederland. Inhoudelijk hebben we het met elkaar gehad over:

 • Het verdienmodel en de herpositionering van ING als Financial op andere markten;
 • Aantrekkelijk werkgever zijn, verbinding met de maatschappij en duurzaamheidsinitiatieven;
 • De vorderingen en (culturele) hobbels van het Unite-programma;
 • Het investeren in de bewustwording van medewerkers over hun pensioenen en het financieel fit programma;
 • De sturing en richtlijnen vanuit Global en de invloed van ING’ers in Nederland op hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen via de vakorganisaties en medezeggenschap.

Het was een aangenaam en open gesprek, dat voor herhaling vatbaar is voor alle partijen.

Demo’s cao squads

 • Onbeperkt verlof-pilot is per 1 januari van start gegaan. De eerste responscijfers op de enquête en eerste gebruik van onbeperkt verlof zijn getoond.
 • Werkgelegenheidsfonds. De behoefte bestaat aan het meer ontsluiten van de interne arbeidsmarktplaats en de wens 58+ medewerkers fit tot de pensioenleeftijd te brengen. De squad gaat bekijken of zij met eerdere toegepaste concepten als verhoging interne plaatsing (VIP) en verhoging externe plaatsing (VEP) aan de slag kunnen.
 • Onderwijsconvenant. Er is in het samenwerkingsverband van banken en verzekeraars gekozen voor de opleiding ‘zin in lesgeven’. ING werkt met Hogeschool Windesheim aan het opstellen van een contract. ING denkt na over het faciliteren in tijd voor stage of opleiding.
 • De uitzendkrachten die in april 2020 een 1 jaar of langer in dienst zijn geweest krijgen een éénmalige uitkering van € 500,- bruto.
 • Sociaal innovatiefonds. Als MVP wordt gedacht aan een digitaal platform waar medewerkers innovatieve ideeën op het gebied van tijd met elkaar delen en uitwerken. Kaders zijn dat er niet te veel spelregels zijn, het idee schaalbaar is en niet voor één enkele medewerker is.
 • Werkgelukbrengers. Alexander Stolze wil een pilot starten op kantoren met Wellbeing coaches. Het idee wordt verder uitgewerkt komt terug op onze overlegtafel.
 • Onbekend talent. De cao squad onbekend talent informeert ons via een vlog over de inhoud van het mentorprogramma.

Kennismaking Ruth McGill

Ruth McGill is per 1 januari benoemd tot Chief Human Resources Officer als opvolger van Hein Knaapen. Zij heeft met ons gesproken over het belang van de ontwikkeling van een standaard set van systemen en ondersteunende tools die Global worden gebruikt. Nu kent HR Global een veelvoud aan systemen en tooling. Ruth wil toewerken naar uniformiteit zodat HR slagvaardig blijft en impact kan maken voor de medewerkers en de business. Het is haar wens om de employee experience zoveel mogelijk over de landen heen te uniformeren. Dit met respect voor de landsafhankelijke wet en regelgeving en in een goede relatie met de sociaal partners. Ook dit was een prettig gesprek en Ruth komt graag langs als we onderwerpen met haar willen bespreken.

Kaderledengroep

Voor onze kaderledengroep zijn we op zoek naar versterking. De kaderledengroep bestaat uit een club gemotiveerde leden die een aantal keer per jaar samenkomen in Utrecht om te discussiëren over ontwikkelingen binnen de bank, arbeidsvoorwaarden en cao-vorming. De kaderledengroep signaleert zaken die in de bank spelen en bespreekt dit met mij. Die informatiepositie is belangrijk tijdens de regulier overleggen tussen de bank en de vakorganisaties. Anderzijds vraag ik kaderleden om onderwerpen te peilen bij collega’s binnen de bank.

In de loop van het jaar starten we onderhandelingen voor een nieuwe cao, de pensioenregeling en het sociaal plan. Juist in die periode is de kaderledengroep, als afspiegeling van de hele bank, van groot belang. Onze eigen voorstellen, maar ook die van de bank, zullen we eerst toetsen binnen de kaderledengroep. De groep dient dan ook een goede afspiegeling te zijn van de totale populatie binnen de bank.

Ben je Unie-lid en heb je interesse, of een collega die wellicht interesse heeft, laat dit dan weten. We gaan heel graag het gesprek aan. Kaderleden dienen natuurlijk lid van De Unie te zijn, maar kunnen dit ook nog worden!

Loopbaanscan

Met de komst van het IDP (Individual Development Plan) hoopt de bank op hernieuwde aandacht voor loopbaanvragen van medewerkers. Tevens koppelt de bank vanaf heden vaste tijdslijnen aan invullen, bespreken en evalueren van je IDP. Onze loopbaanscan kan helpen bij het nadenken over het Plan for Now, Plan for Next en Plan for Beyond. In individuele gesprekken met een ervaren coach en tijdens onze workshop met collega’s uit de financiële sector inspireren wij je om aan de slag te gaan met je toekomst, bij de bank of elders. Nieuwsgierig? Voor vragen en opmerkingen zijn wij bereikbaar op loopbaanscan@unieconsultancy.nl en 0345-851 256. Of laat hier een terugbelverzoek achter.

Contact

Reageren op deze nieuwsbrief of contact hebben over een collectieve zaak, dan ben ik, Emanuel Geurts, bereikbaar via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Neem voor individueel advies contact op met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Uitnodiging medewerkersbijeenkomsten

Kom naar de informatiebijeenkomsten Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari…

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid