De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING: periodiek overleg augustus 2018

Door de vakantieperiode waren niet alle deelnemers bij het periodiek overleg aanwezig. Niettemin is de dag wel zinvol besteed met overleg met HR en het DB van de Centrale Ondernemingsraad (COR). Hieronder de samenvatting.

Werkgroep Waarderen en belonen

Er is tripartite-overleg geweest tussen de vakorganisaties, HR en een delegatie van de COR over de werkzaamheden en het tijdpad van de cao-werkgroep Waarderen en Belonen. Ter voorbereiding op de komende cao-onderhandelingen willen we weten hoe het ING-personeel denkt over waarderen en belonen. Met een enquête en focusgroepen op drie locaties in het land komen we daar meer over te weten. Het daaruit volgende rapport wordt gebruikt voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2019. De onderhandelingen zullen eind oktober 2018 van start gaan met een verkenning en waarschijnlijk na de jaarwisseling doorlopen. Een definitieve planning volgt nog.

Overleg DB COR

Ook was er tijd ingepland voor overleg tussen de vakorganisaties met het DB van de COR. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn de evaluatie van de  verbindingstafel Pensioenen, de brief die de COR heeft gestuurd over de selectie cross borderfunctie en zijn we bijgepraat over de plannen voor een nieuwe medezeggenschapsstructuur en bijbehorende verkiezingen.

Kennismaking vendoren mobility

ING wil haar mobiliteitsafdeling outsourcen en heeft een drietal bureaus geselecteerd die deze werkzaamheden voor ze gaan doen. Dit zijn Randstad HR Solutions, Right Management en Menea. De bureaus hebben zich aan de vakorganisaties gepresenteerd. We hebben vragen gesteld over hun dienstverlening, slagingspercentages, opschaalmogelijkheden en aanpak voor verschillende groepen medewerkers. Zij nemen ook de medewerkers over die nu in de bemiddeling bij mobility zijn. Twee voordelen ten opzichte van de afdeling mobility zijn dat de bureaus een groot extern netwerk hebben en dit hun core business is. We hebben afgesproken dat zij in oktober 2019 hun prestaties aan ons komen presenteren. Als alle puntjes op de i zijn gezet qua werkzaamheden volgt er nadere informatie aan de medewerkers vanuit ING.

Actiepunten

Veel van de afgesproken zaken uit de cao 2018 zijn gerealiseerd of in behandeling. Niettemin heb ik aandacht gevraagd voor de nog openstaande acties en de beschikbare capaciteit van HR. HR heeft toegezegd in het komende overleg hier met een plan voor te komen. Ook heb ik gevraagd om een toelichting op de 2e kwartaalcijfers en wil ik graag de stand van zaken weten rondom de op 3 oktober 2016 aangekondigde personeelsreductie. Tot slot wil ik graag een overleg over het effect van de uitspraak van de Hoge Raad inzake de RVU-toetsing en de eventuele toepassing op de afspraken uit het sociaal plan bij ING. Al deze punten zullen worden voorbereid voor het komende periodieke overleg. Wordt vervolgd dus.

Contact

Zijn er naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.