De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING past eenzijdig leaseregeling aan

29 juli 2022

In juli 2022 heeft ING het besluit genomen de leaseregeling te wijzigen. Met bijna onmiddellijke ingang mogen alleen nog maar volledig elektrische lease-auto’s worden geleased. ING zegt dit te moeten doen om te voldoen aan afspraken die ING met andere partijen heeft gemaakt.

Omdat de leden hierover vragen hebben gesteld heeft De Unie een brief gestuurd aan ING. Deze brief gaat alleen in op de situatie van de functionele lease-auto rijders. Omdat voor hen de lease-auto een arbeidsmiddel is en ING verantwoordelijk is voor het verstrekken van deugdelijke middelen. De brief is verstuurd in samenwerking met FNV Finance, omdat ook hier functionele leaserijders zijn aangesloten.

Briefwisseling met ING
In de brief aan ING heb ik de zorgen van de leden overgebracht. En heb ik ING verzocht om hierop te reageren. De brief kun je hier lezen.  Met deze brief proberen we de discussie te openen over het verhogen van de leasenorm voor elektrische auto’s.

Helaas is het antwoord vooral een verwijt aan de vakorganisaties dat zij de groene agenda van ING niet ondersteunen. Dit is een flauwe retorische truc, jammer dat ING zich hiertoe verlaagt. Wij hebben liever dat ING ingaat op de terechte zorgen van de betrokken werknemers. Deze worden echter terzijde geschoven met opmerkingen als:

  • “De klimaatcrisis is van ons allemaal en vraagt dus ook van ons allemaal ‘offers’. Het opladen van een auto betreft zo’n “offer”.“
  • “Wij delen ook niet jullie mening als zou de wachttijd voor het opladen van een auto nutteloos zijn en de werkdruk verhogen. De actieradius van de aangeboden auto’s volstaat voor het hele werkgebied. Mocht het voorkomen dat toch tussentijds opgeladen moet worden, dan duurt het opladen tussen de 20 en 30 minuten en kan dit veelal goed gepland worden tijdens een werkdag ….”
  • “Daar komt bij dat ook de functionele leaserijders hybride zijn gaan werken ……. Wij menen dan ook dat de functionele leaserijders met het elektrische leaseauto aanbod heel goed in staat worden gesteld hun werk efficiënt en veilig uit te voeren.”

Rol Centrale Ondernemingsraad
Verder verschuilt ING zich in het antwoord achter de dialoog die ING heeft gevoerd met de Centrale Ondernemingsraad.

Hoe verder
De Unie zal de lease-autoregeling voor auto’s die functioneel worden toegewezen, meenemen in de cao-onderhandelingen. Echter, de lease-regeling is niet geregeld in de cao. Het zou helpen als de lease-autorijders zich organiseren en bespreken hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de discussie met ING.

Arbeidsvoorwaardelijke lease-auto
Heb je uit hoofde van je individuele arbeidsovereenkomst een lease-auto, dan wordt je ook geraakt door het gewijzigde beleid van ING. Ben je het er niet mee eens dat je keuze op deze manier wordt ingeperkt, neem dan contact het met de juridische afdeling van De Unie. De jurist kan voor je uitzoeken of ING contractbreuk pleegt en kan je verder adviseren. Je kunt de juridische afdeling bereiken door een e-mail te sturen naar: sc@unie.nl of bel via telefoonnummer: 0345 851 963

Wat kun jij doen?
Heb je collega’s die een lease-auto rijden maar niet lid zijn van De Unie. Je kunt helpen door deze brief aan hen door te sturen.

Contact
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht. Of heb je informatie die je met De Unie wilt delen? Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid