De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING: Onderhandelingen 1 en 2 december 2020

CAO ING BANK 2020

De huidige tweejarige cao van ING Bank loopt af op 31 december 2020. In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor ING Bank. Op tal van vraagstukken die in de gesprekken aan bod komen, heeft De Unie een voorstel in haar inzetbrief. Of het nu over loonruimte, tijd, thuiswerken, inzetbaarheid, sabbatical of werk/privé gaat. Lees hier de door ons gedane voorstellen.

Ontvang jij onze ING-nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in!

De startdatum van 1 januari 2021 voor de nieuwe cao gaan we niet halen maar de huidige cao blijft doorlopen tot we eruit zijn.

Ronde 5 en 6

Op 1 en 2 december hebben we onderhandelronde 5 en 6 gehad. Op de agenda stond een verdieping op de thema’s Wellbeing, Vakmanschap, Werkcode en Belonen & Waarderen. Bij Wellbeing ging het over een campagne met de nieuwste WHO-richtlijn over psychische en lichamelijke gezondheid, health-check voor ING’ers en global programma inclusief ‘do your thing’-app om samen te bewegen.

Bij vakmanschap kwam onder andere breder inzetten van het IDP, de beschikbare tijd voor ontwikkeling op individueel en collectief niveau en het belang van interne stages aan bod. Er volgt nog een concretisering op naar concrete cao-voorstellen. Bij de bespreking van de werkgroep werkcode/flex hebben we het gehad over voorstellen die de flexpopulatie bij ING aangaan. Meer duidelijkheid over de duur, het verkorten van het uitzendbeding, de interne arbeidsmarkt openstellen en betaalde tijd voor ontwikkeling zijn enkele voorstellen die zijn gedaan. Onze inschatting is dat we er over de thema’s Wellbeing, Vakmanschap en Werkcode wel uitkomen met elkaar. Bij Belonen & Waarderen ligt het grootste verschil.

ING heeft ons een voorstel gepresenteerd dat gekoppeld is aan hun inzet voor een driejarige nullijn en visie op belonen. ING heeft de resultaten van een benchmarkstudie gepresenteerd die aangeeft dat de financiële sector (banken en verzekeraars) zo’n 10% boven de algemene markt ligt en dat ING nog eens 5% boven de financiële markt betaalt. Nu heeft de RvB eerder dit jaar besloten dat ING voor de meeste functies rond de mediaan (midden) van de financiële sector wil betalen. ING presenteerde een denkmodel hoe vanuit de huidige situatie in een aantal jaren de door hen gewenste situatie bereikt zou kunnen worden. Daarbij vindt jaarlijks een individuele loonaanpassing plaats, die bepaald wordt door de plaats van het persoonlijk salaris ten opzichte van de externe benchmark voor de specifieke functie. In die methodiek is geen ruimte voor een collectieve salarisaanpassing, maar mogelijk wel voor een beperkte discretionaire ruimte om achterstanden versneld in te lopen. Voor ons was deze gedachte geheel nieuw en we hebben er een aantal verduidelijkende vragen over gesteld. In een volgende onderhandelronde zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.

Thuiswerken en reiskosten

Nog even een opmerking met betrekking tot de aanpassing van de vergoeding woon/werkverkeer en het budget voor de inrichting van de thuiswerkplek. Het inmiddels gecommuniceerde beleid van ING is in de besprekingen wel toegelicht, maar omdat beide geen cao-onderwerpen zijn, is hierover niet onderhandeld. Dit wordt verder besproken met de Centrale Ondernemingsraad.

Reactie

Graag ontvangt Emanuel Geurts jouw reactie op de beloningsvisie en het voorstel van ING. Of je het er wel of niet mee eens bent en vooral waarom. Wij zijn immers de vertegenwoordiger namens de werknemers aan tafel.

Heb je vragen over deze nieuwsbrief of wil je wat kwijt? Neem dan contact met mij op via emanuel.geurts@unie.nl of bel me via 06-52522074.

 

Afdrukken