De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING: harmonisatie pensioenregelingen PFI

ING

Dit bericht is alleen voor medewerkers van toepassing die ook pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds ING (PFI).

PFI, werkgevers ING & NN en de vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen hebben een principeakkoord bereikt over de harmonisatie van enkele pensioenregelingen. Afgelopen maanden hebben medewerkers bericht ontvangen van PFI over de aanleiding, aanstaande wijzigingen en het effect op de persoonlijke situatie. Hieronder een overzicht van de voordelen en de wijzigingen, waarover Unie-leden kunnen stemmen. Let op: niet alle wijzigingen zijn ook voor iedereen relevant. De wijzigingen die op de persoonlijke situatie effect hebben, staan in de brief die medewerkers van PFI hebben ontvangen.

Aanleiding: fiscaal en administratieve correcte uitvoering van de pensioenregeling en eigen keuzes

Om de verschillende pensioenregelingen nog administratief en fiscaal correct uit te kunnen (blijven) voeren, hebben we een aantal aanpassingen afgesproken per 1 januari 2020. Daarnaast heeft PFI gehoor willen geven aan de wens van deelnemers om meer keuzemogelijkheden te hebben in hun pensioenregelingen. Deze worden nu als te beperkt ervaren.

Voordelen als deelnemer

Doordat we wel enkele aanpassingen moesten doen, hebben we ook een aantal voordelen voor de deelnemers kunnen realiseren. Enkele hiervan staan hieronder en de volledige lijst vind je hier.

  • Alle deelnemers zijn optimaal in staat om de uitkeringen van het pensioen aan te laten sluiten bij de persoonlijke behoeften (maatwerk).
  • De ingangsdatum van het ouderdomspensioen is verruimd. Ingang is mogelijk tussen de 55- en 71-jarige leeftijd.
  • De mate waarin voor deeltijdpensioen kan worden gekozen, is meer flexibel geworden. Het is mogelijk om in stappen van 10% te kiezen voor deeltijdpensioen.
  • De mogelijkheid om het gehele partnerpensioen, dus ook het gedeelte opgebouwd vóór 2002, uit te ruilen leidt ertoe dat een hogere aanspraak op ouderdomspensioen kan worden gerealiseerd.
  • Aanpassing van de pensioenplanner en het deelnemersportaal zorgen voor meer informatie over het pensioen (inclusief eventueel CDC-pensioen) en alle mogelijkheden.
  • In het reglement wordt de mogelijkheid opgenomen voor het bestuur om in geval van een uitzonderlijk hoge dekkingsgraad, te besluiten tot het doen van een eenmalige uitkering aan alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in het fonds.

Nadeel als deelnemer

De aanpassingen kosten circa 25 miljoen euro. Op het totale vermogen van PFI is dit een beperkte uitgave. Het leidt tot een geringe verlaging (0,13%) van de dekkingsgraad. Fiscale risico’s over het verleden komen op datzelfde moment te vervallen.

Wijzigingen: van 6 regelingen naar 1

Per 1 januari 2020 worden er zes huidige pensioenregelingen geharmoniseerd tot één nieuwe pensioenregeling. Daarmee wijzigen we soorten uitkeringen, zoals de overlijdensuitkering, tijdelijk ouderdomspensioen en overbruggingspensioen. Ook hebben we flexibiliseringsmogelijkheden toegevoegd zoals het vervroegen en uitstellen ingangsdatum ouderdomspensioen, uitruil ouderdomspensioen en partnerpensioen, deeltijdpensionering en hoog-laag en laag-hoog pensioenuitkering. De volledige lijst met wijziging van de regelingen is hier te lezen.

Stemming

De vakorganisaties leggen dit principeakkoord nu ter stemming aan de Unie-leden voor. Weet echter wel dat een eventuele afwijzing leidt tot fiscale problemen en nadelige consequenties voor het pensioen. De Unie adviseert daarom om akkoord te gaan. De stemming loopt tot maandag 3 december 2019.

Vragen of opmerkingen

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact met mij, belangenbehartiger Emanuel Geurts, op via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.