De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Verslag periodiek overleg september

Donderdag 20 september 2018 was er periodiek overleg tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties. In deze nieuwsbrief het verslag daarvan.
 

Zapping 2.0

Directeur Annet van der Hoek is op verzoek van de bonden aangeschoven. De volgende onderwerpen zijn besproken:

  • de verhouding flex-vast
  • de modellen versus de werkelijkheid bij Call
  • de aanpassingen die zijn/worden gemaakt op aangeven van de medewerkers in klantbediening en klantcontact
  • de beloning & functiewaardering

ING lijkt de juiste zaken op te pakken met medewerkers; een goede zaak!

Cao en sociaal plan

Bij dit agendapunt hebben we diverse punten besproken:

  • het plaatsings- en selectieproces bij cross border reorganisatie
  • de uitvoeringspraktijk sociaal plan in verband met de outsourcing van Mobility
  • de toepassing van de RVU in het sociaal plan en de uitspraak van de Hoge Raad
  • de impact van internationalisering op het Overgang Werkzaamheden Plan (OWP) en het sourcingsprotocol
  • de planning van de komende cao-onderhandelingen.

We hebben nu data gepland vanaf eind oktober tot en met maart 2019. In een aparte nieuwsbrief kom ik terug op de onderwerpen die van belang zijn in het komende onderhandeltraject.

Update pensioendossier

Pensioenmanager Jaap Flotman heeft ons een update gegeven over waar we staan met de verschillende zaken rondom pensioenen. Het bereikte pensioenakkoord bij ING is nu omgezet in een concept pensioenovereenkomst die door cao-partijen wordt gecheckt. Hetzelfde geldt voor de opdrachtverstrekking aan het ING CDC pensioenfonds. De communicatiewerkgroep heeft een projectplan opgesteld om ING-medewerkers te informeren en adviseren over pensioen en het pensioenbewustzijn te vergroten.

WES

Hilde Dijksterhuis van Health and Safety heeft een toelichting gegeven op de resultaten van de Work Energy Scan (WES) 2018. De resultaten moeten ook bij iedere afdeling een gesprekspunt zijn. Als dit nog niet is gebeurd, vraag er dan bij het eerstvolgende werkoverleg naar. Hoewel de deelname aan de scan tot valide resultaten leidt, wil de bank komend jaar een hogere participatie te krijgen. De vakorganisaties zullen bij de WES 2019 hier ook aandacht aan geven in hun ledenbrieven.

Unievragen over ING-schikking met OM

Wij hebben met behulp van Unie-leden een waslijst aan scherpe vragen gesteld aan ING over vervolgonderzoeken, verantwoordelijkheden, maatregelen, tuchtrecht, ethiek, financiële impact, personeelsbeleid en vertrouwen in de bank. De ontvangen antwoorden van de bank zijn formeel en geven een weinig tot geen bevredigend antwoord. Veelal verwijst de bank naar eerdere publicaties over de zaak door ING of het OM, of wordt er geantwoord dat de gevraagde informatie niet kan worden gedeeld om privacyredenen of goed werkgeverschap. Wij hebben van de bank begrepen dat CEO NL Vincent van den Boogert dialoogsessies heeft gehouden om vragen van medewerkers te beantwoorden. Staan er nog vragen open of zijn er andere zaken te bespreken? Laat het mij weten via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Ik hoor het graag!