De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Verslag periodiek overleg maart

Werkoverleg bij ING

Namens De Unie heb ik samen met mijn collega’s van de andere vakorganisaties het hele jaar door elke 3e donderdag van de maand overleg met HR en een deel van het overleg ook met DB COR. Op de agenda van het overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Meestal zijn er ING’ers als gast bij om een onderwerp of afdeling toe te lichten. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van ING. Ook worden er punten besproken van Unie-leden.

Pensioen

Voorafgaand aan het werkoverleg met HR ING hebben de vakorganisaties overleg gehad met het ING CDC pensioenfonds over de ontwikkeling van de (premie)dekkingsgraad, de bewegingen van de wereldeconomie, het monetaire beleid van centrale banken en de effecten op aandelen, vastgoed en fondsen. Dit zijn namelijk belangrijke indicatoren voor het realiseren van het beoogde rendement en de opbouw van de pensioenen. Minstens twee keer per jaar komen de vakorganisaties, ING en het CDC-fonds bij elkaar om elkaar bij te praten over de ontwikkelingen op pensioengebied.

RVU

Met de Belastingdienst is gesproken over de toepassing van de RVU bij preventieve mobiliteit en de remplaçantenregeling. ING en de vakorganisaties bespreken de criteria om te komen tot het loslaten van de RVU-toetsing zonder dat er opeens meer oudere medewerkers via preventieve mobiliteit ING gaan verlaten. Dat lijkt mogelijk met een extra toetsende rol van de afdeling Taks, maar vraagt nog wat extra tijd en overleg met de Belastingdienst.

Cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn afgerond met een ruime instemming van de leden. Nu gaan we in de cao-squad aan de slag met de uitwerking in concrete tekst, zoals bijvoorbeeld de budget-neutrale oplossing voor het vervallen van beoordelingsverhoging. De nieuwe tekst willen we eind april gereed hebben, zodat deze officieel getekend kan worden.

CBRE

In 2018 is een groot aantal medewerkers van FM via een sourcing overgegaan naar CBRE als facilitaire dienstverlener aan ING. De vakorganisaties hebben signalen gekregen dat er een reorganisatie speelt bij het onderdeel ACCI en dat CBRE een aantal medewerkers een individueel aanbod heeft gedaan om te vertrekken. Wij hebben beide punten met Bart Reintjes van HR ING besproken. Afgesproken is om contact op te nemen met CBRE en dit te gaan bespreken.

Jaarcijfers

We hebben een toelichting op de jaarcijfers 2018 gekregen van Rick de Boer, de financeman van Domestic Bank. De effecten van de lage rente, personeelsaantallen, verhouding vast-flex, winst en de verwachting voor 2019 zijn aan bod gekomen.

Contact

Voor vragen en opmerkingen ben ik bereikbaar via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.