De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Verslag dag 3 van de cao-onderhandelingen

Op 1 januari 2019 loopt de huidige cao van ING Bank af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn op 30 november 2018 gestart. De leden van De Unie worden de komende maanden op de hoogte gehouden van de voortgang van die onderhandelingen. Vrijdag 14 december 2018 was er een nieuwe ronde onderhandelen tussen De Unie, de andere vakorganisaties en ING voor een nieuwe cao. Hieronder de samenvatting.

Oriëntatie op thema’s

Op vrijdag 14 december 2018 hebben we een viertal thema’s besproken, te weten belonen & waarderen, tijd & werkdruk, arbeidsongeschiktheid en MVO. We behandelen alle zes gekozen thema’s (de overige twee zijn vakmanschap en flex) volgens het proces van oriëntatie, consultatie en besluitvorming als dat kan. De thematrekkers vanuit de vakorganisaties en ING bereiden iedere onderhandelingsronde de dan te bespreken thema’s voor en lichten deze toe. Met de reacties gaan de themagroepen weer verder om tot één of meerdere voorstellen te komen in een volgende ronde van onderhandelen.

Belonen en waarderen

Bij het thema belonen & waarderen hebben we het onder andere over de inhoud van een collectieve uitkering gehad. Deze uitkering hebben we de werknaam ‘resultatenuitkering’ gegeven. Hoe zou deze er uit moeten zien? Koppelen we deze aan de gemaakte winst en aandeelhouderswaarde of juist aan maatschappelijke doelen? Hebben medewerkers invloed op de uitkomst en sluit het aan op hun dagelijks werk? De vragen gaven genoeg discussie over het onderwerp aan de onderhandelingstafel.

Gezamenlijke inzet

De vakorganisaties hebben in onderling overleg hun cao-voorstellen aangepast om tot één voorstel op het thema belonen & waarderen te komen. De looneis is 5% en deze kan in de cao verder vertaald worden in de elementen vrije tijd, collectieve loonsverhoging, resultatenuitkering of een combinatie daarvan. De resultatenuitkering is een combinatie van de voorgestelde winstuitkering en de voorgestelde resultatenuitkering op basis van de maatschappelijke doelen van ING. De bonden vinden dat de gezamenlijke looneis ook kan worden aangewend voor het thema werkgeluk.

Andere thema’s

De thema’s tijd & werkdruk, arbeidsongeschiktheid en MVO zijn vrijdag ook besproken. Bij het thema arbeidsongeschiktheid zijn de kabinetsplannen om de arbeidsongeschiktheidswet aan te passen besproken en de mogelijkheden om ons daarop voor te bereiden. Ook de medewerkers die een beperking hebben en bij ING werken of komen te werken, kwamen duidelijk voor het voetlicht. Bij het thema MVO hebben we het onder andere gehad over het voorstel van De Unie rondom ethiek. Bij het thema tijd & werkdruk hebben we opvallende resultaten van de Work Energy Scan (WES) besproken. De werkgroep doet ook onderzoek naar werkpatronen. In dat kader wil ik graag weten wat jij vindt van het ING-voorstel om 4 x 9 uur werken af te schaffen. Een goed idee of niet doen? Mail of bel me!

Wees welkom!

Voorafgaand aan de onderhandelingen kan jij met een delegatie van de onderhandelaars in gesprek gaan over wat er bij jou speelt en wat in de cao geregeld moet worden. Op vrijdag 25 januari 2019 komen we in Leeuwarden en 1 februari 2019 zijn we in Eindhoven. Kijk op One Intranet voor de exacte tijd en locatie.

Invloed

Ik ben benieuwd naar een mening over de concretere inzet van ING. Want voor de medewerkers doe ik deze onderhandelingen, samen met de cao-kaderleden Yoap Brugmann en Gerlinde Korterink. De Unie-leden hebben invloed op het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen omdat zij mogen stemmen. We houden de Unie-leden gedurende de onderhandelingen op de hoogte van alles. Geef ons een mening of reactie! Stuur deze ledenbrief ook naar geïnteresseerde collega’s. Wie weet, willen zij ook lid worden van De Unie en hun stem laten horen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief ben ik te bereiken via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Ik kijk naar de reactie uit!