De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Verslag dag 2 van de cao-onderhandelingen

Op 1 januari 2019 loopt de huidige cao van ING Bank af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn op 30 november 2018 gestart. De leden van De Unie worden de komende maanden op de hoogte gehouden van de voortgang van die onderhandelingen. Vrijdag 7 december 2018 was de tweede dag van de onderhandelingen tussen De Unie en de andere vakorganisaties met ING voor een nieuwe cao.

Hoe staat ING ervoor?

Om een goed beeld te krijgen van ING Nederland is Vincent van den Boogert bij het cao-overleg langs gekomen. Hij heeft de context en de (financiële) ontwikkelingen binnen ING Nederland geschetst. Ook heeft hij de kansen en bedreigingen benoemd, het ingezette beleid toegelicht en schematisch uitgelegd aan welke knoppen bij de bank gedraaid kan worden om geld te verdienen.

Concretisering inzet ING

De eerste inzetbrief van ING had een meer beschrijvend karakter. Daarop is aan ING gevraagd om een nadere concretisering te maken. ING heeft de 7e december haar concretisering gepresenteerd. Nu heeft de bank concrete voorstellen gedaan op het gebied van Vakmanschap & Inzetbaarheid, Belonen & Waarderen, Maatwerk en Tijd. Dit maakt dat de gezamenlijke cao-thema’s nu verder kunnen worden uitgewerkt en besproken op de komende onderhandeldagen in december, januari en februari.

Vraagstukken

Met het lezen van de verschillende inzetbrieven tekenen de eerste vraagstukken zich af. Gaan we voor loon en/of gaan we voor tijd? Is het de werkdruk die als eerste prioriteit moet worden opgelost of moet het resultaat van de enquête over belonen en waarderen anders worden uitgelegd? Is een vorm van een winstdelingsregeling een goed idee of toch niet? Wat is een agile cao en hoe geven we daar dan vorm aan? Wat zijn de vraagstukken voor de cao-onderhandelingen? Ik hoor er graag over!

Wees welkom!

De medewerkers zijn van harte welkom om voorafgaand aan de onderhandelingen met een delegatie van de onderhandelaars in gesprek te gaan over wat er speelt en in de cao geregeld moet worden. Op vrijdag 14 december 2018 is dit mogelijk in Rotterdam, op 25 januari 2019 in Leeuwarden en op 1 februari 2019 in Eindhoven. Kijk op de intranetpagina One ING bij de cao-onderhandelingen voor de tijden en locaties.

Invloed

Ik ben benieuwd naar een mening over de concretere inzet van ING. Want voor de medewerkers doe ik deze onderhandelingen, samen met de cao-kaderleden Yoap Brugmann en Gerlinde Korterink. De Unie-leden hebben invloed op het verloop en de uitkomst van de onderhandelingen omdat zij mogen stemmen. We houden de Unie-leden gedurende de onderhandelingen op de hoogte van alles. Geef ons een mening of een reactie. Stuur deze nieuwsbrief ook naar geïnteresseerde collega’s. Wie weet, willen zij ook lid worden van De Unie en hun stem laten horen.

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief ben ik te bereiken via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Ik kijk naar de reacties uit!