De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Van alles wat

20 mei 2021
CAO ING BANK 2020

Dit bericht bevat van alles wat, namelijk een kort verslag van het periodiek overleg, het cao-traject, pensioen, maand van de vakbond, een mooi ontwikkelaanbod en handige contactinformatie.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Periodiek overleg

Maandag 17 mei hebben we een kort periodiek overleg gehad met ING. Hieronder een beknopte weergave van de zaken die we met elkaar hebben besproken.

  • ING HR heeft een vooraankondiging gedaan voor een nieuwe Melding Collectief Ontslag (WMCO). De lopende melding bij het UWV bevat nu ongeveer 1365 medewerkers. Met de reorganisaties bij Wholesale, Kantorennetwerk, Nabestaandendesk en Tech gaat ING over de grens van de in 2017 geopende melding voor 1700 medewerkers. De grens in de nieuwe melding wordt voor de komende jaren gezet op 1200 medewerkers.
  • Ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, heb HR eerder de vraag gesteld hoe het gaat met het bestellen en leveren van bureaus, stoelen en dergelijke bij Coolblue. ING geeft aan dat de leverproblemen eigenlijk volledig zijn opgelost. Dit door toename voorraad en door meer flexibiliteit in pakketten.
  • Ook heb ik gevraagd of er al meer te zeggen is over het benoemen van een nieuwe COO na het aangekondigde vertrek van Roel Louwhoff. Antwoord is dat er geen informatie over is.
  • Er komt op korte termijn een nader gesprek met directeur Private banking Léon Wijnands over de aangekondigde reorganisatie bij PB. Vakorganisaties hebben vanuit hun achterban vragen en reacties voor Léon opgehaald. Later volgt een terugkoppeling van het gesprek.
  • Verder hebben we een update gekregen over werkgelukbrengers, innovatiebudget, leerrekening, werkgelegenheidsfonds en de invoering van het Job Career Framework (JCF).

Cao

De huidige cao ING Bank liep van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 maar werkt door zolang we met elkaar in gesprek zijn over een nieuwe cao. De eerste gespreken daarover begonnen in september 2020. Uit de inzetbrieven van partijen was al snel duidelijk dat het waarschijnlijk een moeizaam proces zou worden vanwege de grote verschillen op met name de loonparagraaf. Dat is ook zo gebleken. Vrijdag 28 mei aanstaande staat onderhandelingsronde 15 voor een nieuwe cao in de agenda. Mijn inschatting is dat we wat meer tijd nodig zullen hebben om een oplossing te bedenken.

Maand van de vakbond

Van maandag 10 mei tot woensdag 10 juni 2021 is het ‘Maand van de Vakbond’ bij ING. In deze periode worden ING-ers geattendeerd op de verschillende vakbonden en wat een vakbond voor hen kan betekenen. Het eerste jaar van het lidmaatschap wordt betaald door ING zonder dat ING weet wie Unie-lid is geworden. Laat je collega’s eens kijken op https://www.unie.nl/jouw-werkgever/ing voor alle info over ING en op https://www.unie.nl/maand-van-de-vakbond-ing voor meer info over deze mooie aanbieding.

Ontwikkelaanbod

Vanuit de subsidie van NL leert door heeft De Unie samen met onze scholingspartner TWST een mooi aanbod. Leerzaam, compact en compleet gericht op jou en je talenten, en… helemaal gratis. Deze scholingstrajecten helpen je stilstaan bij jouw toekomst op de arbeidsmarkt. Je krijgt alle ondersteuning om jezelf stevig en professioneel neer te zetten: via ons online platform én de persoonlijke begeleiding van jouw ervaren en onafhankelijke coach van De Unie. Je staat stil bij je werksituatie, zorgen en dromen voor morgen. Zo kun jij optimaal jouw ambities realiseren. Nieuwsgierig? Klik op https://www.unie.nl/gratis-scholing-via-nl-leert-door.

Toekomst van pensioen

Partijen hebben bij de laatste onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling afgesproken een pensioenstudie uit te voeren zodra er een nieuwe landelijke pensioenregeling is. Recent is bekend geworden dat de invoering van de nieuwe pensioenwet met een jaar wordt uitgesteld. Wat dit precies voor onze lopende pensioencontracten bij Pensioenfonds ING en ING CDC Pensioenfonds en de pensioenstudie betekent, zal bij een volgend overleg met de bank en de fondsen worden besproken. Wordt dus vervolgd.

Contact

De belangenbehartiger Emanuel Geurts is per e-mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid