De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Periodiek overleg november 2018

Namens De Unie heb ik samen met de collega’s van de andere vakbonden het hele jaar door elke 3e donderdag van de maand periodiek overleg met HR en het DB van de COR. Namens ING zijn Jacqueline Stevens (Industrial Relations) en Bart Reintjes (directeur HR) altijd bij het overleg en meestal schuift Linda Lokhoff (Performance & Rewards) ook aan de overlegtafel.

Op de agenda van het periodiek overleg staan onderwerpen die de bank en/of de vakorganisaties aandragen. Meestal komen er ook ING’ers als gast bij om een onderwerp of afdeling toe te lichten. De onderwerpen die we bespreken, hebben een relatie met de afspraken in de cao, het sociaal plan, pensioenregeling, wetgeving, de praktijk en bedrijfsvoering van ING én vragen en signalen van leden.

Sociaal plan

  • Uitgestelde bemiddeling; cao-partijen werken aan een zogeheten ‘Memorie van Toelichting’ om de bedoeling van partijen en het artikel nader toe te lichten.
  • RVU; met de Belastingdienst wordt gesproken over de toepassing van de RVU bij preventieve mobiliteit en de remplaçantenregeling. Wordt vervolgd.
  • Tijdelijke opdracht; in het detacheringscontract wordt vooraf opgenomen dat als terugkeer naar de eigen werkplek niet mogelijk is, onder welke condities na afloop dan het sociaal plan individueel van toepassing is.

Pensioen

Op nieuwe pensioenregeling, die per 1 januari 2019 ingaat, worden op dit moment de laatste puntjes op de ‘i‘ gezet. Om ervoor te zorgen dat deze geldt, wordt deze opgenomen in de huidige cao en aangemeld bij het Ministerie van SZW. Zodra we klaar zijn met de cao-onderhandelingen komt de nieuwe pensioenregeling in de nieuwe cao 2019 en verder.

Agile bij Wholesale

Op verzoek van De Unie heeft Marnix van Stiphout een toelichting gegeven op de invoering van de agile way of working bij Wholesale Bank (WB). Hij stelt dat er niet één manier van agile werken is binnen ING Bank. Bij WB is er inspraak van medewerkers geweest op de invoering van de agile werkvorm. Zo is er gekeken naar het behoud van specialisme én het samenwerken in teams in Nederland en Europa waardoor er meer van en met elkaar kan worden geleerd. Hij ziet zowel enige verhoging van werkdruk door de veranderingen per 1 november 2018 maar ook een toename van het werkplezier. Over een jaar wil hij op het punt staan dat er nauwer wordt samengewerkt met andere specialisten van Finance en Accountants. WB is en blijft in ontwikkeling!

Overleg DB COR

Met het DB van de COR hebben we het project Vernieuwing Medezeggenschap besproken. De uitgesproken verkiezingscampagne voor de nieuwe Medewerkersraad loopt goed binnen ING. Unie-leden die zich verder willen ontwikkelen en een brede blik op de organisatie hebben, kunnen zich via De Unie kandidaat stellen via deze link. Ook hebben we de verwachtingen rondom de cao-onderhandelingen en de vertegenwoordiging van de medezeggenschap in de zogeheten verbindingstafel doorgenomen.