De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Periodiek overleg bank en bonden van oktober 2018

ING in de media 

We zijn het overleg gestart met het bespreken van de verschillende uitingen van en over ING met betrekking tot de witwaskwestie. Directievoorzitter Vincent van den Boogert komt daar tijdens een volgend periodiek overleg nog eens op terug.

Tripartite overleg

De werking van de toepassing van uitgestelde bemiddeling uit het sociaal plan is besproken. Dit onderwerp komt tijdens een volgend overleg terug, aangezien er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht. De aanpassingen in de teksten van het sociaal plan in verband met de sourcing van de afdeling Mobility zijn doorgenomen en akkoord bevonden. Tot slot heeft Jan Driessen van de OR Domestic Staven een toelichting gegeven op het project Vernieuwing Medezeggenschap. Er komt een nieuwe werkwijze (meer agile) en structuur van de medezeggenschap. De MZ hoopt zo meer medewerkers op een projectmatige manier bij de advies- en instemmingsaanvragen te kunnen betrekken. Uit een enquête is gebleken dat daar meer behoefte aan is, dan voor een vaste termijn in de MZ plaatsnemen.

Cijfers

Rick de Boer van Finance DBNL heeft een toelichting geven op drie onderwerpen;

  • De verhouding internen/externen
    De bank verwacht aan het eind van het jaar rond de 20% externen te zitten, zoals ook was afgesproken met de bonden.
  • ATF
    De bank is bezig met het reorganisatieprogramma (ATF) betreffende de op 3 oktober 2016 uitgesproken FTE-reductie voor ING Nederland. Sommige onderdelen lopen wat voor op de planning. Andere onderdelen realiseren de beoogde reductie nog niet.
  • Halfjaarcijfers
    We hebben toelichting ontvangen op de inkomsten en kosten van de balans. Ook kregen we een doorkijkje op de komende ontwikkelingen, zoals de rente, regelgeving en de bankenbelasting.

Kies Koers

De bank heeft het model om ‘craftmanship’ of vakmanschap te ontwikkelen bij medewerkers toegelicht. In de vorige cao-onderhandelingen hebben de bonden hierop aangedrongen. Er zijn 1062 medewerkers die Mijn Koersplan hebben ingevuld in Workday. Tot augustus dit jaar is bijna 30 miljoen euro extern besteed aan leren en ontwikkelen.

Zijn er vragen en opmerkingen? Neem dan contact op de belangenbehartiger via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.