De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Periodiek overleg

28 september 2021

Op donderdag 23 september 2021 was er periodiek overleg met ING. Hieronder een samenvatting van de zaken die we daar hebben besproken. Verder komt ook de wisseling van belangenbehartiger bij ING in deze nieuwsbrief aan de orde.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Periodiek overleg

De implementatie van de nieuw cao-afspraken
Naar verwachting kunnen medewerkers vanaf 1 november 2021 gebruik maken van RVU en ouderschapsverlof. Medewerkers kunnen per 1 oktober aanstaande gebruikmaken van twee MVO-dagen (16 uur). De vergoeding van de PAWW-bijdrage zien medewerkers naar verwachting op hun loonstrook per november 2021. Bij de CMU zijn de te realiseren doelen inmiddels gezamenlijk door ING en vakorganisaties vastgesteld waarbij één van de doelen het gebruik van de twee MVO-dagen is. Het teambudget is inmiddels verhoogd naar 200,- euro per medewerker. Het eenmalige bedrag en de inschalige verhoging wordt per 1 oktober 2021 geëffectueerd. Eind september stuurt HR via de People Services nieuwsbrief uitgebreidere informatie over de implementatie van de cao-afspraken.

Diverse punten

  • ING werkt aan een wereldwijd project om te komen tot een samenhangend functiehuis en functiewaardering. HR en Korn Ferry hebben ons bijgepraat over de voortgang van het project Global Job Architecture (GJA).
  • Group controller Erwin Olijslager heeft ons een toelichting gegeven op de halfjaarcijfers van ING. Ondanks de goede cijfers maakt hij zich nog steeds zorgen over het effect van de lage rente op de inkomsten. Ik heb bij hem en HR aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen hoe ING zich in- en extern presenteert. De geringe overlap van deze twee ‘werelden’ is een serieus vraagstuk (geweest) bij de cao-onderhandelingen. Het zal een plek moeten krijgen in komende gesprekken tussen sociale partners en medewerkers.
  • Door een strategische heroriëntatie bij ING-dochter Yolt is er afscheid genomen van 15 medewerkers. Jan Willem Brunklaus (HR) heeft toegelicht hoe dit (financieel) is verlopen.
  • De uitwerking van afspraken uit de cao 2019-2020 loopt nog via een aantal squads. Zo zijn de vorderingen bij het Innovatiebudget, werkgelukbrengers en de leerrekening langs gekomen.
  • Andere losse punten waren het effect van de afspraken over extra verlofdagen op de werkdruk, juridische uitwerking van de MVO-dagen, de interpretatie van een cao-artikel rondom de ploegendienst en de invoering van de zogeheten ‘hybrid mode’ bij ING.

Wisseling belangenbehartiger

Na ruim 13 jaar belangenbehartiging neemt mijn collega Inge de Vries het account ING van mij, Emanuel Geurts, over. Voor een soepele overdracht hebben we enkele overleggen samen gedaan en worden contacten opnieuw gelegd. Eind september ronden we dit af en is Inge voortaan het aanspreekpunt bij ING.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je ons bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en inge.de.vries@unie.nl. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: Uitnodiging medewerkersbijeenkomsten

Kom naar de informatiebijeenkomsten Zoals je in het vorige ledenbericht hebt kunnen lezen, zijn vakorganisaties tijdens het cao-overleg van 19 januari…

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid