De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Periodiek Overleg

11 juni 2021
CAO ING BANK 2020

Deze nieuwsbrief gaat over het periodiek overleg dat de vakorganisaties met ING HR donderdag 3 juni 2021 hebben gehad. Hieronder een weergave van de punten die we met elkaar hebben besproken.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

  • ING werkt met een projectgroep aan de terugkeer van medewerkers naar kantoor en het bijbehorende parkeerbeleid. In een komend overleg krijgen we daar meer informatie over.
  • HR heeft uitgelegd hoe het zit met de brief aan betrokken medewerkers over het vervallen van de 25% korting op de kosten van het ING BetaalPakket per 1 augustus 2021.
  • Met enige trots informeerde HR ons over de stap van ING om de komende jaren verder te investeren in de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren en vrouwen. De MEE Toekomstcoach ontvangt een donatie om kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar werkfit en financieel weerbaar te maken.
  • Ik heb aandacht gevraagd voor de toepassing van de CMU bij medewerkers die van flex naar vast zijn gegaan in de afgelopen twee jaar. Zij dragen bij aan de milieudoelstellingen maar vallen qua CMU-uitkering buiten de boot. Het punt is duidelijk maar omdat het een cao-aangelegenheid is, hoort het op de onderhandelingstafel thuis.
  • We hebben stilgestaan bij het verloop, de vernieuwing en samenstelling (nationaliteit) van senior management en het effect op de managementstijl, cultuur, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in Nederland. Ook heb ik gevraagd naar de status van Unite en de stand van zaken van de strategie van One ING. In een volgend PO gaan we verder in gesprek met elkaar over deze onderwerpen.
  • Op de vraag of er een goed totaaloverzicht is van alle reorganisaties, verwees HR naar de OR-pagina’s op One Intranet waar alle Rfa’s overzichtelijk vindbaar zijn voor alle ING’ers.
  • De medezeggenschap heeft ons via HR laten weten dat de verkiezingen voor een nieuwe medezeggenschap van 1 februari 2022 tot 15 februari 2022 zullen zijn. Meer informatie over de kandidaatstellingsprocedure voor leden van de vakorganisaties volgt later dit jaar.
  • Mariëlle Malenstein heeft ons bijgepraat over de toepassing van sourcing binnen ING, de rol van de medezeggenschap & vakorganisaties en de vijf ING-locaties die voor sourcing worden gebruikt. Vakorganisaties hebben (kritische) vragen gesteld over de informatievoorziening, welke juridische afspraken wanneer van toepassing zijn en de beleving en invloed van de betrokken medewerkers op de (kwaliteit van) het sourcingsproces.
  • Hidde Coebergh en Léon Wijnands hebben we vragen en reacties van de achterban voorgelegd over de aangekondigde reorganisatie bij Kantoren en Vermogensadvies. De punten die we op tafel hebben gelegd hadden onder andere te maken met de toekomstvisie, eerdere reorganisatie(s), inzet op (ontwikkeling van) medewerkers en/of digitalisering, kenniseisen en -behoud, toepassing van de instrumenten uit de preventieve mobiliteitsfase van het sociaal plan, klantbelevingen en de verhoudingen tussen Nederland en België. Het was een goed gesprek waarin over en weer duidelijkheid is gegeven over de reorganisatie.

Contact

De belangenbehartiger Emanuel Geurts is per e-mail te bereiken via emanuel.geurts@unie.nl en telefonisch via 06-5252 2074. Heb je een individuele vraag of behoefte aan advies, neem dan contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of telefonisch via 0345-851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid