De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: Globale inzetbrief nieuwe cao

Op 31 december 2018 loopt de huidige éénjarige cao bij ING Bank af. Dat betekent dat we weer aan de slag gaan om jou een nieuwe cao te bezorgen. In deze ledenbrief geven we inzicht in het proces en vragen we naar de onderwerpen voor de nieuwe cao. Het sociaal plan en de pensioenregeling staan niet op de agenda, omdat deze nog doorlopen.

Studie waarderen en belonen

In de cao 2018 hebben we afgesproken dat er een studie komt naar ‘waarderen en belonen’ onder het personeel. Bijna de helft van alle ING-ers heeft deelgenomen aan de enquête; een geweldige respons! De daaropvolgende verdiepingsgesprekken hebben inmiddels ook plaats gevonden. De resultaten van zowel de enquête als de gesprekken gaan cao-partijen op 31 oktober 2018 bespreken. Dan bepalen we ook welke onderwerpen er nog meer op de agenda van de onderhandelingen terechtkomen.

Onderwerpen nieuwe cao

De Unie draagt in ieder geval het onderwerp ‘waarderen en belonen’ aan. Daarnaast willen we maatwerk, werkdruk en mantelzorg nader bespreken. Welke onderwerpen moeten we op de agenda van de onderhandelingen zetten?

Planning

Op 31 oktober 2018 starten we met het bepalen van de onderwerpen voor de onderhandelingen. Dan kijken we ook naar de planning van de onderhandeldagen die we hebben gereserveerd tot en met maart 2019. Daarna maken de kaderleden, met behulp van de perspectiefnota 2018 van De Unie, onze inzetbrief met concrete voorstellen per onderwerp voor de nieuwe cao. Voordat we die bij ING indienen, krijgen de Unie-leden die in concept toegestuurd.

Invloed

De Unie-leden hebben invloed op de inzet van De Unie en op het proces door een mening te geven. Dit kan via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074. Uiteraard krijgen de Unie-leden nieuwsbrieven over het verloop van de onderhandelingen. Invloed kan ook groter worden door lid van de kaderledengroep. Zeker in de komende periode zitten Unie-ledene bovenop de ontwikkelingen en mee aan het stuur. Weten hoe dit gaat? Kom dan proefdraaien op 30 oktober 2018 van 11.00 uur tot 13.00 uur. Bel of mail de belangenbehartiger!

Reactie

Zijn er onderwerpen om te agenderen voor de nieuwe cao? Mail de belangenbehartiger dan uiterlijk
vrijdag 26 oktober 2018 om 12.00 uur via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.