De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ING Bank: De onderhandelingen voor de nieuwe cao gaan beginnen!

Op woensdag 31 oktober 2018 hebben we de aftrap gedaan voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. In deze ledenbrief geef ik de onderwerpen aan die daarbij aan bod komen.

Onderwerpen nieuwe cao

Bijna zesduizend ING’ers hebben de enquête over waarderen en belonen ingevuld; een geweldige respons! Vanzelfsprekend komt waarderen en belonen daarmee als onderwerp op de onderhandelingstafel terecht. De andere onderwerpen waarover we gaan spreken zijn inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid, MVO, tijd, werkdruk en flex. Het punt mantelzorg valt onder het onderwerp tijd en het Uniebegrip maatwerk wordt op alle onderwerpen toegepast. Op elk onderwerp is een trekker vanuit ING en de vakorganisaties benoemd die het onderwerp voorbereidt voor de onderhandelingsdag.

Planning

Nu de onderwerpen bekend zijn, kan jij als Unie-lid jouw inzet aan mij doorgeven. Daarna maken de kaderleden, met behulp van de perspectiefnota 2018 van De Unie, de inzetbrief van De Unie voor de nieuwe cao en krijgen de leden die toegestuurd. Op 30 november 2018 bespreken we de inzetbrieven van de drie bonden en ING. Ook kijken we naar de planning van de onderhandelingsdagen die we hebben gereserveerd tot en met februari 2019.

Invloed

Als Unie-lid heb je invloed op de inzet van De Unie en op het proces door je mening te geven. Dit kan via mijn e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel mij op 06-52522074. Uiteraard krijgen de leden de nieuwsbrieven over het verloop van de onderhandelingen. Je kunt jouw invloed ook groter maken door lid te worden van de kaderledengroep. Zeker in de komende periode zit je bovenop de ontwikkelingen en mee aan het stuur. Wil je weten hoe dit gaat? De Unie-leden kunnen komen proefdraaien op 27 november 2018 van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Reactie

Zijn er concrete inzetpunten die geagendeerd moeten worden voor de nieuwe cao? Mail de belangenbehartiger dan uiterlijk vrijdag 23 november 2018 via emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.