- De Unie - https://www.unie.nl -

ING Bank: De nieuwe cao. Waar zetten we op in?

De Unie zet zich in voor een nieuwe cao die recht doet aan de belangen van de betrokken partijen. Deze inzet kenmerkt zich door een combinatie van uitgangspunten en concrete maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen binnen ING Bank.

Om te komen tot deze inzet hebben we uitvraag gedaan bij de Unie-leden van ING en deze opbrengst gecombineerd met de Perspectiefnota 2020 tot de onderstaande thema’s en inzet. Aangezien we de opbrengst van de vier werkgroepen uit de onderzoeksfase nog niet kennen, kunnen we nog voorstellen wijzigen of nieuw indienen.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Met de volgende vijf punten denken wij dat medewerkers zich gewaardeerd voelen voor de productie die zij hebben geleverd en zullen leveren in bijzondere omstandigheden. Dit zijn:

Inzetbaarheid

Medewerkers floreren in een cultuur waar medewerkers tijd en waardering krijgen voor de ontwikkeling van hun persoonlijk vakmanschap en het ondernemen met hun talenten. Hun inzetbaarheid vergroot de waarde die aan de klant wordt geleverd bij ING of in een andere arbeidsmarkt. De Unie doet daarom de volgende voorstellen:

Arbeidsomstandigheden

Door medewerkers meer regelruimte te geven kunnen zij de optimale werkomstandigheden bepalen en productief zijn. Daarom stellen wij het volgende voor:

Vakbondswerk

Met onderstaande punten worden wij in staat gesteld de belangen van haar (potentiële) leden te behartigen. Daarmee is ING in staat een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. Wij kunnen nog aanvullingen doen en/of wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.