De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Hoe werkt het werken via een uitzendbureau precies?

Als je via een uitzendbureau werkt, dan gaat dat anders dan bij een normale arbeidsovereenkomst. Zo’n zogeheten uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst, omdat er drie partijen bij betrokken zijn: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de opdrachtgever). De uitlener is in dit geval jouw formele werkgever, terwijl je feitelijk je werk bij de inlener gaat uitvoeren.

ABU of NBBU?

In de uitzendbranche zijn er meerdere cao’s die van toepassing kunnen zijn op jouw arbeidsovereenkomst. De twee grote cao’s zijn de ABU en NBBU. In beide cao’s is een fasensysteem opgenomen. Dit fasensysteem betekent in het kort: hoe langer je voor een uitzendbureau werkt, hoe sterker je rechten worden. Loyaliteit wordt in dit verhaal dus beloond.

Iedere fase anders

De ABU werkt met een fase A-, B- en C-systeem. Iedere fase heeft een eigen set regels die van toepassing zijn. Fase A duurt 78 weken. Na deze 78 weken start fase B, die twee jaar of acht contracten duurt. Fase C is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In zowel fase B als C krijg je ook loon − minimaal 90% − als er geen opdracht is en moet het uitzendbureau ander passend werk voor je zoeken. Tussentijds het contract opzeggen is ook nog steeds mogelijk, mits je de opzegtermijn in acht houdt natuurlijk.

Het fasensysteem in de NBBU werkt met fasen 1, 2, 3 en 4. Fase 1 duurt 26 gewerkte weken en fase twee duurt 52 gewerkte weken. In fase 1 en 2 mag een onbeperkt aantal contract worden aangegaan. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar waarin maximaal 6 contracten mogen worden aangegaan. Fase 4 is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uitzendbeding

Het uitzendbeding is een beding dat vaak in uitzendovereenkomsten wordt opgenomen. Check jouw overeenkomst of er een uitzendbeding van toepassing is. Als dit beding in de overeenkomst staat, dan mag de uitlener de uitzendovereenkomst beëindigen als de opdracht bij de inlener stopt. Er geldt dan geen opzegtermijn. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Dit uitzendbeding geldt niet gedurende alle fasen. In de ABU-cao mag het uitzendbeding alleen in fase A worden opgenomen, in de NBBU-cao alleen in fase 1 en 2. Zowel voor de ABU-cao als de NBBU-cao geldt dat op de uitzendovereenkomst automatisch een uitzendbeding van toepassing is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is in het leven geroepen om de gelijkheid van personeel te waarborgen. De inlenersbeloning betekent dan ook dat je bij het uitzendbureau verplicht hetzelfde salaris verdient als het personeel van de inlener. Denk hierbij aan gelijke beloning in de zin van het brutoloon, ADV-dagen, toeslagen overwerk en onregelmatige uren en onkostenvergoeding.

Het gaat om de arbeidsvoorwaarden van de inlener op grond van een cao of bijvoorbeeld een arbeidsvoorwaardenreglement.

Werk je als uitzendkracht en wil je in dienst treden bij de opdrachtgever?

Het kan natuurlijk voorkomen dat de samenwerking tussen uitzendkracht en opdrachtgever zó goed verloopt, dat de opdrachtgever zelf een arbeidsovereenkomst aanbiedt. In deze situatie is het goed om te weten dat een proeftijd niet is toegestaan en dat de uitzendovereenkomsten meetellen in de keten van het maximale aantal toegestane tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Belangrijke ontwikkelingen

Op dit moment wordt er tussen werkgeversorganisaties en vakbonden gesproken over het samenvoegen van diverse cao’s, zodat er één cao voor een hele branche gehanteerd kan worden. Wij houden al onze leden op de hoogte van alle voortgang en veranderingen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963 en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan als volger van De Unie via onze website.