De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

HEMA: Stemming sociaal plan

Een goed sociaal plan bij HEMA! 

Na de afgelopen weken intensief onderhandeld te hebben, heeft De Unie 5 februari een onderhandelings-resultaat met de directie van HEMA bereikt over een sociaal plan.  

Een sociaal plan is nodig om de negatieve gevolgen voor de werknemers van een reorganisatie zo goed mogelijk op te vangen. Dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat een functie vervalt en dat er eventueel wordt herplaatst in een passende functie. Maar het kan ook zijn dat er geen plaats meer is en dat HEMA de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. 

Daarom zijn er afspraken gemaakt over herplaatsingoutplacement en een plaatsmakersregeling. Maar De Unie heeft ook afspraken gemaakt over de hoogte van de ontslagvergoeding bij vertrek bij HEMA. De Unie heeft met HEMA een ontslagvergoeding afgesproken die bijna 50% hoger is dan de wettelijke transitievergoeding.  

Het voorliggende sociaal plan gaat in eerste instantie dienen voor de onlangs aangekondigde reorganisatie op het Support Office.  

Omdat de directie eerder al heeft aangegeven dat 2019 het jaar wordt van de grote veranderingen kunnen op termijn ook andere bedrijfsonderdelen getroffen worden. Voor De Unie was het daarom van het grootste belang dat de twee belangrijkste afspraken in het sociaal plan, de beëindigingsvergoeding en de afspraak om van werk naar werk te komen (o.m. outplacement), overgenomen worden wanneer er een sociaal plan nodig is voor andere onderdelen van HEMA. Hiermee heeft de directie ingestemd. 

Wat voor De Unie een breekpunt zou worden, maar waar HEMA uiteindelijk mee akkoord is gegaan, is dat de beëindigingsvergoeding en de van werk naar werk regeling, gedurende de looptijd van het sociaal plan, als recht met de werknemer mee zal gaan als het werk of het onderdeel waar men werkt aan een andere eigenaar wordt verkocht en de werknemer dat werk/onderdeel volgt naar de nieuwe eigenaar.    

Lees hier de belangrijkste afspraken uit het sociaal plan met daarbij ook de uitgeschreven ‘HEMA beëindigingsvergoeding’.   

De Unie is tevreden met het resultaat en heeft haar leden gevraagd hierover een stem uit te brengen. Tenslotte stelt De Unie dat het niveau van dit sociaal plan hoger is dan wat momenteel in de retail wordt afgesproken. Betere afspraken konden gezien de omstandigheden niet gemaakt worden.

Het woord is aan de leden. De stemming loopt tot en met 13 februari 2019. 

Zijn er vragen of opmerkingen stuur dan een mail naar de belangenbehartiger
Jan Admiraal via jan.admiraal@unie.nl.