De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Help! Mijn werkgever gaat reorganiseren!

Je komt op je werk en je krijgt te horen dat je werkgever gaat ‘reorganiseren’. Maar wat is reorganiseren en wat zijn je rechten en plichten?

Reorganisatie

Reorganisatie betekent dat je werkgever het bedrijf of een bepaalde afdeling van het bedrijf gaat veranderen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf bijvoorbeeld structureel verlies draait. Om het bedrijf eventueel te kunnen ‘redden’ of te verbeteren is er verandering nodig. Het kan ook gebeuren dat het bedrijf wel goede omzetten behaalt, maar dat de werkgever het bedrijf wil veranderen om ook in de toekomst winstgevend te blijven.

Bedrijfseconomisch ontslag via het UWV

Sinds de komst van de WWZ per 1 juli 2015 is een werkgever verplicht om voor een ontslag wegens reorganisatie bij het UWV een ontslagvergunning aan te vragen. Dit worden bedrijfseconomische ontslaggronden genoemd. Je werkgever moet bij het UWV aan de hand van onderbouwende stukken, bijvoorbeeld financiële gegevens, kunnen aantonen dat het ontslag ‘gerechtvaardigd’ is.

Een ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen gaat niet op basis van willekeur. Jouw werkgever is verplicht om het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat er een bepaalde volgorde voor ontslag is. Bepaalt jouw werkgever bijvoorbeeld, dat er te weinig werk is voor administratieve krachten, dan betekent dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de reorganisatie zo veel mogelijk gelijk moet blijven. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband, als eerste voor ontslag voordragen.

Bij het afspiegelingsbeginsel wordt de groep werknemers met vergelijkbare (“uitwisselbare”) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie het laatst is aangenomen. Deze werknemers worden dan als eerste ontslagen. Het gaat om de volgende leeftijdsgroepen:

  • 15 tot 25 jaar;
  • 25 tot 35 jaar;
  • 35 tot 45 jaar;
  • 45 tot 55 jaar;
  • 55 jaar en ouder.

In sommige bijzondere situaties kan de werkgever van dit afspiegelingsbeginsel afwijken. Het is belangrijk om goed te controleren of het juist is dat er ontslag voor je is aangevraagd.

Niet eens?

Als werknemer ontvang jij een kopie van de ontslagaanvraag die jouw werkgever bij het UWV heeft ingediend. Mocht je het niet eens zijn met deze aanvraag, dan heb je twee weken de tijd om bezwaar te maken bij het UWV en een verweerschrift in te dienen. Het UWV beoordeelt uiteindelijk of het bezwaar terecht is. Ben je het niet eens met de ontslagaanvraag? Neemt dan zo snel mogelijk contact op met De Unie. De termijn om te reageren is heel kort en er wordt in principe geen uitstel verleend!

Collectief ontslag

Het komt ook voor, dat de werkgever van veel werknemers afscheid moet nemen. Worden er in een korte periode meer dan 20 werknemers via het UWV ontslagen, dan is er sprake van een collectief ontslag. In dit geval zal de werkgever mogelijk een sociaal plan opstellen. Hier doet jouw werkgever melding van bij de vakbonden en nodigt zij deze uit om te kunnen praten over de inhoud van het sociaal plan.

Sociaal plan

De inhoud van het sociaal plan komt meestal tot stand in onderhandeling tussen werkgever en vakbonden. Per situatie verschilt de inhoud hiervan. Bepalingen die je vaak tegen zult komen zijn: herplaatsing, passende functie, ontslagvergoeding, outplacement/scholing en/of de inhoud van een beëindigingsovereenkomst. De werkgever kan namelijk in plaats van een procedure via het UWV, de werknemers een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Je komt dan met wederzijds goedvinden tot een beëindiging van het dienstverband. De afspraken over de beëindiging worden in dat geval vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Vragen?

Ben je lid van De Unie en twijfel je of jouw werkgever jou terecht ontslag heeft aangezegd, je een passende functie heeft aangeboden of je hebt een concept beëindigingsovereenkomst ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen je hierbij helpen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345-851 963, maar je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.

In de meeste sociaal plannen biedt de werkgever een budget aan voor juridische kosten. Als niet-lid kunnen wij je ook helpen.