De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken: voorbereidingen Heineken cao’s in volle gang

De uitrol van Mondriaan is in volle gang en op 1 januari is iedereen in één van de drie werkmaatschappijen geplaatst. De huidige cao Heineken Nederlands Beheer loopt 31 december 2019 af. Inmiddels is afgesproken om deze cao op te laten volgen door twee cao’s. Eén cao voor het supply gerelateerde personeel en één cao voor het personeel van Heineken en Vrumona van commercie, business support en managementassistentes binnen Vrumona. De cao voor Heineken Group staat ook apart. Daar hebben we nog geen start mee gemaakt. Nu Corrie Scholman is aangetreden als Director HR, verwachten we snel met de voorbereiding te kunnen starten.

Cao’s voor: Heineken Netherlands Supply, Vrumona en Heineken Commercie

Het is jouw cao

De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. Daarom zijn we in gesprek met de Unie-leden over wat er belangrijk is. Via de gesprekken op de werkvloer en de survey hebben we al veel informatie opgehaald. Nu volgt de uitwerking. Er zijn 6 themagroepen waarin de uitwerking samen wordt gedaan. Deze werkgroepen leveren dan voorstellen en ideeën om mee te nemen naar die nieuwe cao’s.

De themagroepen zijn:

 • Thema 1 Wasstraat
 • Thema 2 Duurzaam doorwerken & gezond met pensioen
 • Thema 3 Doorgroei & ontwikkeling
 • Thema 4 Flexibiliteit & zekerheid in Ploegen
 • Thema 5 Werk & Privé
 • Thema 6 Beloning

Vanuit de survey komen wat ons betreft de volgende onderwerpen op tafel in de verschillende themagroepen:

 • Moderniseren van de cao (thema 1)
 • Gezond met pensioen voor de witte boorden (thema 2)
 • Opleidings- en employability budget (thema 3)
 • Koppeling beoordelen en belonen (thema 3)
 • Mobiliteitsoplossingen/faciliteiten (thema 5)
 • Uitwisseling van tijd en geld (thema 5)
 • Work-life balance & Fit-to-work (thema 5)
 • Het moderniseren van (bijzonder) verlofregeling (thema 5)
 • Marktgerichte loonsverhoging (thema 6)
 • Andere vormen van waarderen en belonen (thema 6)

Geen vooraf bepaalde standpunten maar onderwerpen waar binnen zo’n themagroep naar instrumenten of oplossingen gezocht kan worden. En daar kunnen we de medewerkers goed bij gebruiken. Dus als je wil participeren in één van deze thema groepen, laat het ons dan weten. Uiteraard zit je daar zonder last of ruggespraak. Andersom horen we natuurlijk graag wat er uit de discussie in de themagroep is gekomen.

Aanmelden voor een themagroep kan via: erwin.rog@unie.nl of via boudewijnkoster@hotmail.com. Geef ook meteen aan naar welke themagroep de voorkeur uitgaat. De themagroepen gaan snel van start dus wacht niet te lang met opgeven!