De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken reorganiseert in Nederland

Dinsdag 4 september zijn het personeel en De Unie en andere vakbonden ingelicht over de het voornemen van Heineken om de organisatiestructuur te wijzigen. Onder de werknaam ‘Mondriaan’ zullen Heineken Nederland Commercie, Heineken Netherlands Supply en Vrumona worden verzelfstandigd onder Heineken Group. Ongeveer 50-70 werknemers worden mogelijk boventallig verklaard.

“Over de exacte gevolgen blijven we met Heineken in gesprek. Wij maken ons hard voor nul gedwongen ontslagen”, aldus Erwin Rog, belangenbehartiger van De Unie. “De communicatie van Heineken is tot nu toe helder, laten we hopen dat dat zo blijft. De impact voor de werknemers van de business support is immers groot”.

Verhuizingen en boventalligen
Voor de 400 werknemers die werkzaam zijn in de business support is de impact groot: standplaats, functie en rapportagelijnen zullen voor hen wijzigen. Ook verwacht Heineken dat er 50 tot 70 werknemers uit deze groep boventallig zullen worden. Daarnaast zullen er nog nieuwe functies ontstaan. Heineken heeft ons toegezegd zich maximaal in te spannen om dat aantal zo laag mogelijk houden. De Unie start binnenkort de gesprekken met Heineken over alle gevolgen van Mondriaan en zullen deze toezegging blijven toetsen.

Gesprekken met Heineken
Heineken heeft toegezegd dat kostenbesparing niet de reden is van deze reorganisatie. De verzelfstandiging zou ondernemerschap moeten stimuleren en meer focus moeten aanbrengen. Voor de hele organisatiewijziging wordt nu een voorlopig groen licht gevraagd aan de OR. Op detailniveau zullen nog aparte adviesaanvragen volgen. De Unie blijft met Heineken in gesprek over de gevolgen van Mondriaan. Wij zullen ons hard maken voor een eerlijk en zuiver proces met zo min mogelijk boventalligen.

Foto: ANP