De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken Group: Update cao-onderhandelingen

ING

 

Woensdag 30 september hebben we online de cao-onderhandelingen bij Heineken Group hervat. Inmiddels heeft ook Heineken Group de medewerkers hierover geïnformeerd. Wij vinden het belangrijk om de Unie-leden hierbij ook te informeren en de mogelijkheid te geven om een mening te laten weten.

Crisissituatie

Het is duidelijk dat er een crisissituatie is van ongekende omvang bij Heineken Group. Global is de impact groot en van dichtbij in Nederland is het ook zichtbaar. Wederom zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd en ook die raken de horeca opnieuw. Tegen deze achtergrond is een cao-onderhandeling niet gemakkelijk. Eerder hebben we al met elkaar 1,5% afgesproken als voorschot op deze cao. Op dat moment (begin mei) wilden we eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van corona.

Hoe komen we tot een akkoord?

Inmiddels weten we dat het niet beter is gegaan. Hooguit tijdelijk en plaatselijk, maar overall is het een zeer uitdagende tijd. Met dat gegeven hebben we Heineken Group voorgesteld om een combinatie van (éénmalige) loonsverhoging en verlofdag(en) af te spreken voor 2021. Samen met de 1,5% voor 2020 een 2-jarige cao. Heineken Group heeft uiteindelijk een eindbod gedaan waarop wel een toelichting maar geen wijzigingen meer mogelijk zijn.

Eindbod

Wat er nu op tafel ligt van de kant van Heineken Group is het volgende:

  • Cao met een looptijd van 1-1-2020 tot en met 31-12-2021.
  • 1,5% per 1 januari 2020 (reeds verwerkt).
  • € 250,- bruto éénmalig in januari 2021.
  • 2 extra verlofdagen die worden ingepland door de werkgever (in samenspraak met de OR). Voorgesteld is deze in te plannen op Goede Vrijdag en de vrijdag na Hemelvaartsdag
  • Niet toepassen van doorgroei in de schaal (bijlage 5): cf. de cao groei je op basis van je beoordeling door in je schaal (met 1% bij partially meets expectations tot 7% bij outstanding) totdat je het maximum van je RSP behorend bij je beoordeling hebt bereikt. Deze regeling wordt voor het beoordelingsjaar 2020 (verhoging die je in april 2021 met terugwerkende kracht zou krijgen per 1-1-2021) buiten werking gesteld.
  • Overige punten zijn onder andere de uitbreiding van de Benefits Bar en het beslechten van de uurloon discussie (overgangsmaatregel waarbij herrekening plaatsvindt komt te vervallen).

Onze beoordeling

Onze verwachting was inmiddels behoorlijk bijgesteld. Maar dit dook er wel onderdoor. Een éénmalige verhoging uitgedrukt in procenten van het jaarinkomen vinden wij passender. De zeggenschap over de verlofdagen hadden we bij de werknemer willen houden. Het (éénmalig) niet toepassen van bijlage 5 is een fundamentele wijziging van de cao (dit treft iedereen die tenminste partially meets scoort en nog niet aan het einde van zijn RSP zit).

De beoordeling van de Unie-leden

Het woord is aan de Unie-leden! Zij zijn lid en mogen zeggen hoe ze erover denken. Is dit het offer wat van werknemers van Heineken Group gevraagd mag worden in deze ongewone tijd? Of gaat dit te ver en willen de Unie-leden dit eindbod afwijzen? De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Dit kan tot en met vrijdag 16 oktober.

Lid worden

Dit eindbod is een goede reden om het gesprek aan te gaan met collega’s die nog geen lid zijn van De Unie. De leden hebben het voor het zeggen. Als een collega zich nu nog aanmeldt, kan hij of zij meestemmen over deze cao. Uiteraard profiteert hij of zij dan ook van onze dienstverlening en ledenvoordelen.

 

Afdrukken