De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken Group: korte update

Dinsdag 21 april 2020 hebben De Unie, MHP Heineken en de andere vakorganisaties opnieuw overleg gehad met Heineken Group over een nieuwe cao. De huidige cao is al per 1 januari geëxpireerd. Wederom heeft het overleg via Teams plaatsgevonden. Na een korte update over maatregelen die Heineken Group heeft getroffen vanwege Corona hebben we het overleg over de cao hervat.

Uitgangspunten

In het vorige overleg heeft Heineken Group een toelichting gegeven op hun wensen. Deze keer waren de vakorganisaties aan de beurt. Gegeven de enorm veranderende wereld waar we in terecht zijn gekomen, hebben wij ook besloten om onze voorstellen opnieuw tegen het licht te houden. Wij zijn namelijk van mening dat we de resultaten uit het Digi-C onderzoek leidend moeten laten zijn in de cao-onderhandelingen. Maar in de huidige omstandigheden staan organisaties en ook Heineken Group, meer in de overlevingsstand en is er weinig ruimte voor ‘grote’ veranderingen. Met dat gegeven zijn onze wensen niet verdwenen, maar hebben we aangegeven om een korte cao, zonder veel aanpassingen te willen afsluiten. Onze oorspronkelijke inzet lees je hier.

Concreet

Heel concreet betekent dat een cao waarin we loon regelen en urgente zaken afspreken – als dat mogelijk is – of anders in de komende tijd bespreken om zo snel mogelijk te implementeren (uiterlijk in de hierop volgende cao).

Wat in onze ogen geregeld moet worden zijn:

  • De uurloon discussie (bij verkopen van dagen).
  • Verruiming van verlofmogelijkheden (Heineken Group stelde voor om de verjaringstermijn van verlof te verkorten, wij stellen juist voor om verlof te kunnen sparen voor sabbatical of opname voorafgaand aan pensionering).
  • Een cao looptijd van 1 jaar (dus tot 1 januari 2021).
  • Bij Heineken Netherlands Supply en Heineken Commercie is 3,75% afgesproken. Heineken Group is met 1,5% gekomen. Wij hebben aangegeven dat wij niet willen vasthouden aan 3,75% als ook Heineken Group onze kant op schuift.

Vervolg

Wij hebben een vervolgoverleg gepland op donderdag 7 mei. Ook hebben we de hoop uitgesproken dat we dan tot een resultaat kunnen komen. Vooral in deze tijd is het prettig om hier zekerheid over te hebben.

Contact

Voor vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail erwin.rog@unie.nl.  Je kunt hem ook bellen op 06-5252 2036.

Afdrukken