De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken Group: Cao update

Op donderdag 7 mei 2020 hebben De Unie, MHP Heineken en de andere vakorganisaties opnieuw overleg gehad met Heineken Group over een nieuw af te sluiten cao. De vorige keer waren we uit elkaar gegaan met de boodschap: kom ons tegemoet en wij zetten ook een stap.  Wij informeren de medewerkers over het resultaat van het overleg.

 

Business update

Het overleg zijn we begonnen met een business update van Chris van Steenbergen. Opnieuw nam hij ons mee in de gevolgen wereldwijd van corona op de business en grote onzekerheid voor de rest van 2020. Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Cao-overleg

Daarna hebben we het cao-overleg hervat. Helaas kwam Heineken Group ons niet tegemoet. In de afgelopen 3 onderhandelingsronden is er door Heineken geen beweging gemaakt. Heineken wilde wel ons commitment in de huidige impasse. Dat heeft geleid tot een tussentijdse overeenkomst, vooruitlopend op een cao. Het cao-overleg is voor nu opgeschort en zullen we op 11 september hervatten. In de tussentijdse overeenkomst hebben we drie afspraken gemaakt:

  1. Per 1 januari zullen de salarissen en salarisschalen in de cao worden verhoogd met 1,5%. Dit zal met terugwerkende kracht in juni worden doorgevoerd.
  2. Er zullen voor medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd in 2020 geen reorganisaties en als gevolg daarvan boventalligheid of ontslag plaatsvinden, gerelateerd aan corona.
  3. In september hervatten we het cao-overleg. Daarin nemen we tenminste mee: de discussie over het uurloon dat bij omzetting van de vorige cao is gewijzigd en het sparen van verlof voor een sabbatical of vervroegd pensioen.

Hoe nu verder?

In elk geval wordt hiermee enige compensatie in het salaris geboden. Het is te vroeg om hier een goede duiding aan te geven. De huidige ongekende situatie is amper 2 maanden aan de gang. Door deze afspraken is er ook het commitment gegeven dat er geen reorganisaties zullen komen in 2020 als gevolg van deze situatie. In september hervatten we het cao-overleg en hopelijk is er dan meer perspectief. Overigens hebben we begin van het jaar de sociale begeleidingsregeling (SBR) met 2 jaar verlengd tot 1 juli 2022. Dus als er in de toekomst reorganisaties komen, dan gelden de regelingen in de SBR in elk geval tot 1 juli 2022.

Ook in deze tijd bewijst de vakorganisatie zijn nut! Praat er over met je collega’s. Lid worden van De Unie kan eenvoudig via www.unie.nl/wordlid of bij MHP Heineken via: secretariaat@mhp-heineken.nl

Klik hier voor de volledige tussentijdse overeenkomst
Klik hier voor de SBR 2020-2022

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met de belangenbehartiger, Erwin Rog, via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-5252 2036.

 

Afdrukken