De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken: Cao update

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 hebben De Unie en MHP Heineken, samen met de andere bonden weer cao-overleg gehad met Heineken Nederland. Dit overleg heeft vrijdag niet geleidt tot overeenstemming. Op maandag 3 februari ontvingen we van Heineken een eindbod. Als het gaat om het inkomensniveau, dan zijn wij tevreden over wat er nu op tafel ligt. We horen graag hoe de leden erover denken, maar eerst even wat context.

Voor De Unie en MHP Heineken zijn de uitkomsten van de survey en de gesprekken met medewerkers de basis waarop we de onderhandelingen voeren. Vorig overleg zijn er veel vernieuwingen op tafel neergelegd. Helaas zijn er nu een aantal punten komen te vervallen. Aan werknemerszijde zijn vier partijen actief (FNV, CNV, MHP Heineken en De Unie). Iedere partij heeft zijn eigen punten.

Doordat FNV op 30 januari een eindbod heeft gedaan waarover tot maandag 3 februari 14:00 uur viel te praten, zijn de onderhandelingen op scherp gezet. Ook werd er gedreigd met acties.

De andere bonden aan tafel hebben geen eindbod neergelegd.

De Unie en MHP Heineken willen met Heineken in gesprek blijven voor het afsluiten van een goede, gebalanceerde cao met een reële loonsverhoging. Goede cao: omdat Heineken een premium merk is past daar een premium pakket arbeidsvoorwaarden bij. Aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers én bestaande medewerkers. Voor de mensen op kantoor, bij commercie, in de brouwerij en bij Vrumona.

De Unie en MHP Heineken vinden het jammer dat tijdens de cao-onderhandelingen veel van de vernieuwende onderwerpen zijn gesneuveld. Terwijl ook de survey aanleiding gaf voor vernieuwing. Door vast te houden aan wat je hebt en onder druk van acties, is steeds meer van tafel gehaald en blijft alles wat het was. Terwijl er ook verbeteringen op tafel lagen voor grote groepen medewerkers die nog niet zo lang bij Heineken werkten. Of bijvoorbeeld het ontwikkelingsbudget voor Heineken Commercie van 3x € 750,-.

De Unie en MHP Heineken zien het als een kans voor Heineken Commercie om het karakter van dat werk, afspraken te maken in de cao die passen bij dat type werk. Dat is nu eenmaal anders dan in de brouwerij. In de onderhandelingen lag de nadruk op afspraken voor de brouwerij en de fabriek, HNS dus.

Nu er een eindbod van Heineken ligt, leggen we het integraal ter stemming voor. In het eindbod staan veel afspraken die te maken hebben met de HNS-organisatie. Onze wens om ook voor Heineken Commercie afwijkende afspraken te maken, is hiermee voor deze ronde komen te vervallen. Het eindbod is op een dermate niveau, dat wij als onderhandelingsdelegatie er positief over zijn.

Stemmen

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen, neem dan contact met de belangenbehartiger, Erwin Rog, via e-mail erwin.rog@unie.nl of bel 06-5252 2036.