De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heineken – Cao update

De cao-onderhandelingen van Heineken zijn gestart. Dinsdag 14 januari hebben Heineken Nederland, De Unie, MHP Heineken en de andere bonden het eerste overleg gehad over een nieuwe cao. We hebben afgesproken om naar twee cao’s te gaan. Afgelopen periode heeft Heineken gesprekken gevoerd met medewerkers en we hebben de resultaten van de survey. Met een respons van 67% is er een groot draagvlak en zijn de uitkomsten daarvan voor ons de input voor het cao-overleg.

De voorstellenbrief van De Unie en MHP-Heineken is hier te lezen.

In het overleg hebben vakorganisaties hun voorstellen toegelicht. Daarna heeft Heineken een business-update gegeven. Vervolgens heeft Heineken integraal gereageerd op wat er op tafel ligt. Dus ook de voorstellen van Heineken zijn in de reactie meegenomen.

Een greep uit wat er op tafel ligt:

 • De versleepregeling wordt nog een jaar verlengd (tot en met 2020).
 • De 60-80-100 regeling voor de ploegendienst medewerkers wordt gestimuleerd
 • Verlofsparen (de mogelijkheid om vanaf 60 jaar tot 100 weken verlof te mogen sparen) voor iedereen zal worden uitgewerkt.
 • Een nieuwe waardering voor de medewerkers in ploegendienst (dit voorstel is later door Heineken herzien, maar de impact is nog niet volledig duidelijk).
 • Bestaande werkgelegenheidsafspraken wordt verlengd.
 • BBL-ers zullen ook voor de dag dat ze naar school gaan, salaris ontvangen.
 • Voor HNS zal het employability budget (1x per 3 jaar € 750,-) worden uitgebreid zodat ook sportfaciliteiten er onder komen te vallen. Dit wel onder voorwaarden.
 • Voor Heineken Commercie zal het employability budget worden uitgebreid naar € 750,- per jaar, overigens uitsluitend te benutten voor leren en ontwikkelen (in eigen tijd).
 • In 2021 het introduceren van flexibel budget systeem (meer keuzevrijheid voor medewerkers voor het inzetten van verlof of besteedbaar inkomen en zeggenschap over de momenten van beschikbaarheid. Bijvoorbeeld niet meer vakantiegeld in mei, maar budget beschikbaar per maand).
 • Het bijzonder verlof persoonlijker maken: in plaats van alle rechten uit te schrijven in de cao zal betaald verlof in overleg met de medewerker door de leidinggevende worden toegekend. Het gaat dan om bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geregistreerd partnerschap of overlijden. Zonder de rechten (en dus ook wanneer er geen recht op is) exact te beschrijven.
 • Introductie van 8 weken onbetaald ‘welzijnsverlof’.
 • Verlengen van de afspraken ‘delen in succes’ (uitkering van maximaal € 500,- per jaar).
 • Een stap in je schaal per 1 januari in plaats van 1 juli. (Eénmalig het voordeel dat je na 6 maanden in plaats van 12 maanden een stap maakt in je schaal).
 • De voorgestelde salarisverhoging:
  * Per 1-1-20: 2%
  * Per 1-1-21: 2%Los hiervan willen alle partijen de SBR verlengen. Het voorstel van Heineken is om dat met 1,5 jaar te doen.

  Hoe verder

  De bedoeling is om een kort onderhandelingstraject te hebben. Door alle gesprekken met medewerkers, de survey en de werkgroepen vooraf is er al veel huiswerk gedaan. Daarom is het de bedoeling om 30 januari te gebruiken om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Wat ons betreft is dat ook mogelijk. Duidelijk is dat Heineken luistert naar haar medewerkers. Op inhoudelijke punten zien we dan ook veel terug van de wensen van de medewerkers. Op de salarisparagraaf zullen we elkaar nog moeten vinden. Zijn er vragen of opmerkingen, laat dan wat weten via: erwin.rog@unie.nl of via 06-5252 2036.

Afdrukken