De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Vakantie aangevraagd maar je werkgever weigert! Mag dat?

‘t Is iets om je op te verheugen: vakantie! Een paar dagen of weken vrij, even ontsnappen uit de werkdrukte en deadlinestress. Om vrij te krijgen, moet je een vakantieaanvraag indienen bij je werkgever. Vaak wordt die geaccepteerd. Maar het komt ook weleens voor dat je werkgever niet akkoord gaat. Dat mag, maar niet zomaar. In welke gevallen mag je werkgever ‘nee’ zeggen, en wat kun jij dan het beste doen? Je leest het in deze blog.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

1. ‘Nee’ als dat beter is voor het bedrijf
Je werkgever mag jouw vakantieaanvraag weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Bijvoorbeeld als je afwezigheid de bedrijfsvoering ernstig verstoort, omdat veel andere collega’s in dezelfde periode weg zijn. Hij moet wel uitleggen waarom hij je aanvraag weigert. Dit geeft jou de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan en een alternatief te vinden. Misschien kan hij je aanvraag bijvoorbeeld wel goedkeuren als je een weekje eerder of later vrij neemt.
Om dezelfde reden mag je werkgever ook een goedgekeurde vakantie nog wijzigen. Hierover moet hij wel eerst met jou overleggen. Ook moet hij eventuele schade vergoeden, zoals de annuleringskosten voor je geboekte vakantie.

2 ‘Nee’ als je te weinig dagen hebt
Je werkgever mag je vakantie ook weigeren als je te weinig vakantiedagen hebt. Het is daarom goed om te weten hoeveel vrije dagen je jaarlijks hebt. Je hebt in ieder geval recht op het wettelijke aantal: vier keer het aantal dagen dat je per week werkt. Dus werk je drie dagen per week? Dan heb je jaarlijks recht op twaalf dagen vakantie. Deze dagen hebben een houdbaarheidsdatum: ze vervallen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen uit 2021 die je niet hebt gebruikt, vervallen dus op 1 juli 2022 – tenzij anders afgesproken in je cao of arbeidsovereenkomst. Daarnaast krijg je van je werkgever vaak nog extra dagen: de bovenwettelijke vakantiedagen. Hoeveel dat er zijn, staat in je arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement. Deze verjaren vaak pas na vijf jaar na het afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, tenzij anders afgesproken. De in 2021 opgebouwde bovenwettelijke uren verjaren dus op 1 januari 2027.

Het verschil tussen de vervaltermijn en de verjaringstermijn is dat een vervaltermijn ‘hard’ is, terwijl een verjaring kan worden ‘gestuit’. Dit betekent dat je je werkgever schriftelijk kan laten weten dat er redenen zijn dat je het recht op de bovenwettelijke vakantiedagen wil behouden. Vanaf dat moment begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.

Reactietermijn van je werkgever

Je werkgever is wettelijk verplicht om binnen twee weken te reageren op je vakantieaanvraag. Heb je na die periode nog niets gehoord? Dan mag je ervan uitgaan dat je aanvraag is goedgekeurd.

Verplicht vakantiedagen aanwijzen

In een schriftelijke overeenkomst of cao kan in de vaststelling van vakantiedagen door de werkgever worden voorzien. Zo kan een verplichte vakantie vanwege bedrijfssluiting of het verplicht aanwijzen van vakantiedagen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de toepasselijke cao. In deze regeling moet al wel zijn aangekondigd dat je werkgever vrije dagen verplicht kan aanwijzen, en om hoeveel dagen het gaat, dit is wettelijk begrenst. Ook dient je werkgever een verplichte vrije dag tijdig kenbaar te maken, bijvoorbeeld aan het begin van het jaar, zodat je hier rekening mee kunnen houden.

Vakantie is goed voor je, ook als je niet weggaat

Veel mensen hebben in coronatijd dagen opgespaard, zodat ze straks goed op vakantie kunnen als er voldoende versoepelingen zijn: zonder mondkapjes, quarantaine en testbewijzen. Dat snappen we, maar omdat niet iedereen straks tegelijk weg kan is de kans wordt groter dat je vakantieaanvraag wordt geweigerd, omdat collega’s in dezelfde periode vrij willen

Je werkgever is wel verplicht om je in staat te stellen om de vakantiedagen op te nemen. Je werkgever kan geen beroep doen op het verval van wettelijke vakantiedagen indien hij je niet over je vakantierechten heeft geïnformeerd, je niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en je niet over de volgen van het niet opnemen heeft geïnformeerd (Uitspraak rechtbank Noord-Holland 10 maart 2021).

Vakantie is belangrijk voor je gezondheid, ook als je niet naar een zonnig land afreist. Het is goed voor je om te rusten, tijd voor jezelf te nemen en even te ontsnappen aan de volle agenda’s en opdoemende deadlines. Dan kun je daarna weer ontspannen en productiever aan de slag.

Vragen over je vakantiedagen?

Heeft je werkgever jouw vakantieaanvraag geweigerd, en weet jij niet wat je moet doen? Of heb je een andere vraag over je vakantiedagen waar je graag een deskundig antwoord op krijgt? Laat het onze experts weten! Ze staan elke werkdag voor je klaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.