De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Heb je vakantie aangevraagd en weigert je werkgever! Mag dat?

Je verheugt je erop: VAKANTIE! Een paar vrije dagen of meerdere weken achter elkaar. Om vrij van je werk te krijgen, moet je eerst een vakantieaanvraag indienen bij je werkgever. Vaak wordt een vakantieaanvraag door de werkgever geaccepteerd. Het komt ook wel eens voor dat een werkgever een vakantieaanvraag weigert. Wat dan?

Aanspraak

In de cao, het bedrijfsreglement of je arbeidsovereenkomst kan staan op welke manier je vakantie wordt vastgesteld en hoe je vakantie kan aanvragen. Ook kunnen er aanvullende regels over het opnemen van vakantie in staan. Bijvoorbeeld dat je in een bepaalde periode wel of niet vakantie mag opnemen. Het is van belang om hiervan op de hoogte te zijn.

Weigeren van een vakantie aanvraag

Als je vakantie wilt, dan moet je dat vaak schriftelijk kenbaar maken. Een vakantieaanvraag kan niet zomaar door je werkgever geweigerd worden. De werkgever mag alleen weigeren als er sprake is van gewichtige redenen. Bij gewichtige redenen kun je denken aan toegenomen drukte of overlap in de vakantie met collega’s, waardoor de bedrijfsvoering ernstig verstoord raakt als ook jij afwezig bent.

Je werkgever moet binnen twee weken, nadat je de aanvraag schriftelijk hebt ingediend, schriftelijk laten weten of hij je aanvraag wel of niet toekent. Als je werkgever dit niet binnen twee weken doet, dan mag je er vanuit gaan dat de vakantie is goedgekeurd.

Let wel op! Ook een goedgekeurde vakantie kan wegens gewichtige redenen worden gewijzigd. Je werkgever zal hierover met je in overleg treden. Eventuele schade moet je werkgever dan vergoeden. Denk aan bijvoorbeeld annuleringskosten van de reeds geboekte vakantie.

Ook als je te weinig vakantiedagen hebt, mag de werkgever jouw aanvraag voor vakantie weigeren.

Bij afwijzing van je vakantieaanvraag moet je werkgever je wel de gelegenheid bieden om op een ander moment vakantie op te nemen.

Het is belangrijk dat je werkgever de weigering motiveert. Ga hierover dan een gesprek met je werkgever aan om er samen uit te komen. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Volgens de wet heb je ieder jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. Je hebt minimaal recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, dan heb je recht op (40 x 4) 160 vakantie uren per jaar. Dat komt neer op 20 werkdagen. Dat zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vaak krijg je extra vakantiedagen van je werkgever. Dat kan in een cao, bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen zijn. Deze extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Wettelijke vakantiedagen vervallen binnen zes maanden nadat het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen die je in 2018 hebt opgebouwd en niet hebt opgenomen, vervallen op 1 juli 2019. In je cao of arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn staan.
Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vaak pas na 5 jaar tenzij er een andere regeling in de cao is opgenomen.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963. Je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.