De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

“Grote fout pensioenfondsbestuur Holland Casino”

Dat zegt Huug Brinkers, belangenbehartiger De Unie bij Holland Casino. Het pensioenfonds Holland Casino gaat liquideren terwijl daar geen enkele reden voor is. “Holland Casino wil de uitvoering van de pensioenregeling overdragen aan een algemeen pensioenfonds (APF), maar vakbonden hebben daar geen toestemming voor gegeven. We willen eerst goed onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor de mensen. Men gaat echter gewoon door ondanks een juridische procedure die tegen Holland Casino loopt. We hebben ook het pensioenfondsbestuur opgeroepen om geen onomkeerbare besluiten te nemen, maar toch gaat men liquideren”, aldus Huug Brinkers.

Geen eenzijdige wijziging

De Unie ziet de uitspraak van de rechter met vertrouwen tegemoet. Een afspraak tussen sociale partners, kan een werkgever niet eenzijdig wijzigen. De overstap van het eigen pensioenfonds naar een APF, kan een verslechtering betekenen voor de bijna 3.000 Holland Casino werknemers. De Unie zal zich hard maken voor de belangen van de werknemers van Holland Casino.