De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Goede voornemens en het planningsgesprek

Wie heeft ze niet: goede voornemens. Ook voor je werk kun je goede voornemens hebben. Goede voornemens kunnen zeer uiteenlopend en persoonlijk zijn. Er zijn manieren om deze goede voornemens te bespreken met je werkgever en vast te leggen, zodat het niet bij goede voornemens blijft. En dat je aan het eind van het jaar kunt terugkijken op wat je hebt bereikt.  

In ieder geval geldt dat als je iets wil veranderen in je werksituatie, je dit bespreekbaar kunt maken door het gesprek met je werkgever aan te gaan. Steek dit gesprek op een positieve manier in. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je meer uitdaging zou willen of dat jij je meer wil specialiseren in een bepaalde taak. Een goed moment hiervoor is tijdens het planningsgesprek.

Planningsgesprek

In januari vinden vaak gesprekken plaats over de doelstellingen van het komende jaar, het zogenaamde planningsgesprek. Bereid dit gesprek goed voor! Een planningsgesprek is namelijk een tweerichtingsgesprek. Bedenk je welke taken je op dit moment uitvoert? Sluit dit goed aan bij jouw functie? Zou je iets willen veranderen? Op welke punten wil je je graag verder ontwikkelen en hoe ga je dat bereiken?

Als uiteindelijk doelstellingen geformuleerd worden, zorg er dan voor dat deze SMART geformuleerd zijn. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De doelstellingen zijn in dat geval concreet, zodat je weet waar je naartoe kunt werken.

Plan met je werkgever gesprekken in over het vervolg om te evalueren hoe het gaat met je doelstellingen. Gedurende het hele jaar blijven je goede voornemens daarmee in beeld.

Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)

De ontwikkelafspraken kun je verder vastleggen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Je onderzoekt in dat geval wat je wil leren en wat je zou moeten leren om je werk goed te kunnen blijven doen. Op deze manier kunnen de organisatiedoelen en jouw eigen ambities op elkaar afgestemd worden. Denk aan ontwikkelafspraken zoals een opleiding of cursus, maar ook detachering op een andere afdeling of een vorm van coaching krijgen of geven.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 – 851 963, en je kunt ons ook mailen via sc@unie.nl.