De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

GKN Fokker: update corona en reorganisatie

Vanaf begin april hebben De Unie en haar collega-bonden een aantal maal met GKN Fokker overlegd. Dat ging met name over de effecten van de coronacrisis op de GKN Fokkerbedrijven in Nederland. Maar ook de reorganisatie die in 2019 is aangekondigd was onderwerp van gesprek. In deze nieuwsbrief staat een samenvatting van wat we besproken hebben.

Effect corona op de productie

In een aantal calls zijn wij op de hoogte gehouden van de effecten van de coronacrisis op de GKN Fokkerbedrijven in Nederland. Michiel Barendse gaf per vestiging een toelichting op de stand van zaken van de operatie. Xander Bijnen deed dat vanuit het HR-perspectief. In ons vorige overleg sloot ook John Pritchard aan om de stand van zaken voor Fokker Techniek en Fokker Services toe te lichten.

Voor Elmo, Landing Gear en Aerostructures in Hoogeveen geldt dat corona niet of nauwelijks effecten heeft op de omvang van de productie. Het is juist best wel druk bij deze Fokker-onderdelen.

Aerostructures in Papendrecht merkt de effecten wel degelijk. De productielijn voor de A350 is drie weken stilgelegd, wat nog eens met drie weken wordt verlengd. Ook een aantal andere productielijnen worden voor drie weken stilgelegd. Bij sommige lijnen is de drieploegendienst omgezet naar een tweeploegendienst.

Bij het stilleggen van de A350-lijn heeft GKN de betrokken medewerkers gevraagd een aantal verlofdagen op te nemen. Een deel van de 3 weken kwam volledig voor rekening van GKN Fokker. GKN heeft met de OR afgesproken dat de verlofdagen weer teruggeboekt zouden worden, wanneer GKN de NOW zou krijgen toegekend.

Zowel Fokker Techniek als Fokker Services hebben te maken met een teruggang in omzet. Voor Techniek is die teruggang groter dan voor Services. Voor Techniek is de verwachting dat er nog tot en met september 2020 weinig werk zal zijn. John Pritchard gaf aan te verwachten dat het ook daarna nog wel even kan duren alvorens de markt aantrekt. Er ligt bij de OR van Fokker Techniek een instemmingsaanvraag om van een tweeploegendienst naar een dagdienst te gaan.

NOW toegekend

De overheid heeft de tijdelijke noodmaatregel NOW in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat een werkgever 90% van de loonkosten vergoed kan krijgen voor het percentage aan omzetverlies dat hij leidt. Bij 100% omzetverlies is dat dus 90%. Bij 50% omzetverlies is dat 45%, enzovoort.

GKN Fokker heeft bij het bepalen van het omzetverlies niet alleen met de GKN Fokkerbedrijven te maken, maar ook met de twee andere bedrijven van Melrose in Nederland. Het omzetverlies voor de Melrosebedrijven in Nederland voor de maanden mei t/m juli is naar verwachting 29%. Melrose heeft dan ook de NOW-regeling aangevraagd. UWV heeft die aanvraag onlangs toegekend.

Dat betekent dat voor de medewerkers van de A350-lijn in Papendrecht de verlofdagen die zij hadden opgenomen vanwege het stilleggen van de productie door Fokker zullen worden teruggeboekt.

Minder ploegen

GKN Fokker brengt op een aantal locaties voor sommige productielijnen het aantal ploegen terug. Fokker hanteert daarbij de afbouwregeling die in de cao Metalelektro is opgenomen. De Unie en haar collega-bonden hebben geprobeerd een coulantere regeling af te spreken omdat de coronacrisis toch een uitzonderlijke situatie is. Dat is ons niet gelukt. Tijdens de gesprekken hierover met de werkgever merkten we dat de coronacrisis GKN Fokker pijn doet en dat er nagenoeg geen (financiële) onderhandelingsruimte is.

Aanvullende coronamaatregelen

GKN Fokker volgt in deze coronatijd strak de cao en het regelingenboek. Dat betekent dat de werkgever ook de mogelijkheid van arbeidsduurvariatie uit het regelingenboek kan inzetten. Deze mogelijkheid betekent dat je voor leegloopuren “minuren” opbouwt. Deze uren krijg je wel betaald, maar moet je later inhalen. De exacte voorwaarden van deze regeling vind je in het regelingenboek in bijlage I, onderdeel A.

De Unie heeft vragen gekregen hoe het nu precies zit met verlofdagen, al geboekte vakanties en ADV-dagen. Daarom een korte uitleg hierover.

Verlofdagen

Een werkgever mag vragen om verlof op te nemen. Vragen staat vrij immers. Een werkgever kan echter niet verplichten om verlof op te nemen. Je gaat zelf over je eigen verlof.

Intrekken verlofdagen vanwege annulering vakantie

Vanwege de coronacrisis annuleren reisorganisaties veel vakanties. Het is dus mogelijk dat dit ook voor jouw geldt. Een verlof dat staat ingepland kun je niet eenzijdig intrekken. Dat geldt overigens andersom ook: een werkgever kan dit ook niet zomaar eenzijdig doen. Als je als medewerker graag verlof wilt intrekken, ga hierover dan in overleg met de leidinggevende. Een werkgever is niet verplicht mee te werken aan het verzoek. Probeer er in goed onderling overleg uit te komen.

ADV-dagen/roostervrije dagen

De cao Metalelektro regelt dat een werkgever 24 roostervrije uren kan vaststellen na overleg met de OR. Voor het vaststellen van meer dan 24 roostervrije uren moet de werkgever instemming vragen van de OR. De OR moet daaraan voorafgaand de werknemers hierover raadplegen. In het regelingenboek staan in artikel 3.4 aanvullende regels over ADV-dagen. De belangrijkste regel hierin is dat de werkgever de resterende ADV-dagen ook kan aanwijzen na overleg daarover met de medewerker, conform de regels die in het regelingenboek in artikel 3.4 zijn genoemd.

Reorganisatie

Na de zomervakantie 2019 kondigde GKN Fokker een reorganisatie aan. Naar aanleiding daarvan hebben we in het laatste kwartaal van 2019 met de werkgever een sociaal plan afgesproken. Ik heb de Unie-leden daar eerder over geïnformeerd.

De reorganisatie vindt plaats voor de verschillende organisatieniveaus die straks bestaan: L1 t/m L7. De reorganisatie voor de niveaus L1 t/m L3 is inmiddels afgerond. Het merendeel van deze functies zijn boven cao (ook boven de cao Hoger Personeel).

Voor de niveaus L4 t/m L7 heeft de centrale ondernemingsraad op 8 april 2020 de adviesaanvraag ontvangen. GKN Fokker heeft besloten dit traject vanwege corona even stil te zetten. De werkgever wil in kaart brengen of de coronacrisis verdere impact heeft op de Business Lines die in de nieuwe organisatie zijn bedacht. Het idee is dat uiterlijk eind juni 2020 die impact bekend is. Dan zal de werkgever de draad met de adviesaanvraag voor L4 t/m L7 weer oppakken.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met mij, belangenbehartiger Hans Korver, op. Ik ben bereikbaar op hans.korver@unie.nl en op 06-5252 2073.

 

Afdrukken