De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

FME blokkeert elke oplossing voor cao Metalektro

Campagne gaat door, jouw steun is nodig!

De werkgevers in de Metalektro (FME) willen blijkbaar geen nieuwe cao in de Metalektro! Dat moeten we helaas vaststellen na informele gesprekken met de werkgevers. 

Nog steeds geen nieuwe cao

Na zes maanden van actievoeren, stakingen en verkenningen is er nog steeds geen nieuwe cao voor 150.000 werknemers in de Metalektro. Enkele weken geleden waren we dichtbij een akkoord, totdat de FME opeens vijftien nieuwe eisen op tafel legde.

Onder druk van acties zegde de FME-voorzitter op 26 november 2018 toe “per onmiddellijk” de onderhandelingen weer te willen hervatten. Maar de informele gesprekken die daarop volgden, hebben de hoop de grond ingeboord dat de FME alsnog bereid is om op korte termijn echte stappen te zetten. Sindsdien heeft de FME de kloof alleen maar groter gemaakt in plaats van kleiner.

Wij blijven keihard werken aan een nieuwe cao, maar de FME blokkeert op deze manier elke oplossing. De FME-onderhandelaar kan dan wel stoer zeggen nooit te zullen buigen voor stakingen, maar intussen laten ze je wel barsten!

Bedrijven geven telkens aan dat zij een cao willen. Als ze dit echt menen, dan wordt het de hoogste tijd voor hun om die opdracht aan de FME te geven! De FME spreekt immers namens de werkgever.

Wat ons betreft sluiten we liever vandaag dan morgen een nieuwe cao af. Maar dan zal de FME eens moeten laten zien dat zij ook daaraan wil werken. Dat is in het belang van de hele sector.

Wat willen wij?

Inzet van de vakbonden is een toekomstbestendige cao, met een jaarlijkse loonstijging van 3,5% met een vloer van duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren. Ook willen we een zogenoemd generatiepact en maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de metaalwerkers te vergroten. En er moet een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering. Daarbij hoort dat de beloning en arbeidsvoorwaarden van iedereen (zowel vast en tijdelijk) gelijk is.

De campagne gaat door?

Dat betekent dat de campagne onverminderd doorgaat om wel te komen tot een resultaat! De afgelopen tijd zijn er door het hele land heel veel acties georganiseerd. Ook voor de komende tijd staan er weer veel acties gepland. Het is van belang dat we de werkgever wakker schudden om tot inkeer te komen. Neem daarom contact op met de belangenbehartiger om de planning door te nemen en nader invulling te geven aan de campagne.

Download deze PDF en verspreid deze in het bedrijf onder de collega’s