De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Fabricom: Stand van zaken

Op 4 juli 2019 heeft de directie de medewerkers bijgepraat over de laatste stand van zaken voor wat betreft het voorgenomen besluit van diezelfde directie om de sluiting van Fabricom Moerdijk dit jaar uit te voeren. Zoals eerder in nieuwsbrieven, maar ook tijdens werknemersbijeenkomsten – georganiseerd door de vakbonden en de OR – hebben wij de Unie-leden in dit traject geprobeerd te informeren en vooral te betrekken. Het gaat uiteindelijk om de toekomst van de medewerkers! Of dat nou bij Fabricom Moerdijk is of ergens anders, moet dus nog blijken.

Er zijn namelijk nog steeds twee cruciale trajecten die nog niet afgerond zijn, namelijk de adviesaanvraag richting de Ondernemingsraad én het sociaal plan dat met de vakbonden afgesproken dient te worden. Hieronder een overzicht van de laatste stand van zaken over beide trajecten:

Adviesaanvraag voorgenomen besluit (Ondernemingsraad):

De OR is momenteel hard bezig om alle antwoorden op eerder gestelde vragen te toetsen, waar nodig met nieuwe vragen te verhelderen en de informatie die nu binnen is op basis van het inschakelen van diverse experts te verwerken in haar beeld voor het uitbrengen van een degelijk advies. Dat klinkt heel technisch, maar uiteindelijk zal de OR gewoonweg moeten besluiten of de directie haar voorgenomen besluit volgens de OR – gebaseerd op het adviesaanvraag – kan uitvoeren. De OR kan – indien de verstrekte informatie nog steeds geen helder beeld geeft van de nut en de noodzaak en de uitvoering van de plannen van de directie – ook vragen om meer stukken en ondersteunende informatie.

Sociaal plan (vakbonden):

De vakbonden hebben tijdens het eerste overleg met de directie al direct aangegeven dat een goed vangnet mét een helder en eerlijk herplaatsingsprotocol een vereiste is om collega’s enigszins een stukje rust en zekerheid te bieden. Daarom hebben de vakbonden tijdens de volgende gesprekken met de directie constant gehamerd om de eerder gestelde vragen en gevraagde garanties op papier te beantwoorden en te bevestigen. Helaas hebben we op vele punten (nog) geen bevredigend antwoord, waardoor het afsluiten van een goed sociaal plan nog niet dichtbij lijkt. Wij hopen dat we tijdens het overleg van 24 juli 2019 ook rondom het sociaal plan nu concrete stappen kunnen maken en de Unie-leden bij het terugkeren na de zomervakanties kunnen informeren over hetgeen wat dan op tafel ligt. Hiervoor krijgen de Unie-leden tijdig een uitnodiging voor een nieuwe werknemersbijeenkomst vanuit de vakbonden en de OR.

Ondertussen krijgen we nog steeds vragen en signalen over collega’s die ofwel gewezen worden op vacatures of benaderd worden. Zoals eerder gezegd, maakt een ieder hierin zijn/haar eigen keuzes, maar het sociaal plan dient er ook voor om juist de groep collega’s de zekerheid te geven van een toekomstbestendige herplaatsing met alle rechten en plichten opgesteld in het sociaal plan. Hou daar dus rekening mee voorafgaand aan een keuze!