De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Evaluatie Persoonlijk Opleidingsbudget VGZ

In de cao van VGZ is afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van een persoonlijk opleidingsbudget. De Unie heeft deze afspraak gemaakt voor de looptijd van drie jaar. We hebben ook afgesproken dat we het Persoonlijk Opleidingsbudget zouden evalueren. Als de werknemers gebruikmaken van het Persoonlijk Opleidingsbudget en dit instrument waarderen dan wordt het in principe een structureel instrument.

VGZ heeft een enquête uitgezet waarmee de werkgever onderzoekt hoe het Persoonlijk Opleidingsbudget gebruikt wordt. Misschien heb je deze enquête al ingevuld. Voor De Unie is het belangrijk om te weten hoe de medewerkers over dit instrument denken. Wij vragen daarom om hier de enquête in te vullen. De vragen zijn iets aangepast omdat er ook vragen in de enquête van VGZ staan die minder belangrijk zijn voor het besluit om wel of niet door te gaan met het Persoonlijk Opleidingsbudget.

Je kunt de enquête invullen tot uiterlijk 9 oktober 2019.

Contact

Zijn er vragen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl.