De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Eindbod Philips Lighting voor een nieuwe cao

De Unie heeft in maart 2018 onderhandeld voor een nieuwe cao. Helaas hebben deze onderhandelingen niet geleid tot een acceptabel onderhandelingsresultaat. Op 25 april 2018 is er voor een derde keer onderhandeld . Uiteindelijk heeft de werkgever een eindbod gedaan voor een nieuwe cao en sociaal plan. Lees hier het eindbod. De inhoud hiervan ligt ver van de voorstellen van De Unie behalve het sociaal plan. Lees hier de voorstellen van De Unie.

Dit betekent dat de werkgever niet meer bereid is verder te onderhandelen om te komen tot een voor alle partijen acceptabel resultaat. Om die reden kan De Unie dit eindbod niet met een positief advies aan de Unie-leden voorleggen. Op basis van de laatst tegenvallende cijfers is de werkgever van mening dat er geen financiële ruimte meer is om aan de eisen tegemoet te komen.

Stemmen

De leden van De Unie hebben bericht ontvangen dat zij kunnen stemmen over het eindbod.

Contact

Heb jij naar aanleiding hiervan nog vragen, neem dan contact met de belangenbehartiger via e-mail suat.koetloe@unie.nl.