De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Eigen bijdragen vervoersvoorzieningen UWV verlaagd

1272_vervoersmiddel UWV

Iedereen verdient de kans op een baan. Daarom moeten mensen met een arbeidsbeperking meer perspectief op werk krijgen. Goed nieuws, want de laatste jaren krijgen mensen uit deze groep steeds vaker een plek bij een reguliere werkgever. Om deze ontwikkeling extra kracht bij te zetten, verlaagt staatssecretaris Van Ark de eigen bijdragen voor vervoersvoorzieningen − ook als het economisch minder gaat − zo schrijft zij in een brief aan de Tweede kamer.

Taxi of ander aangepast vervoer

Gebruikt iemand met een arbeidsbeperking een taxi of ander aangepast vervoer via het UWV? Dan geldt een eigen bijdrage, wat inhoudt dat gebruikers worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken als gevolg van hun beperking. Die bijdrage is gebaseerd op het inkomen. Een hoog inkomen betekent dus dat de eigen bijdrage hoger uitvalt. De Tweede Kamer heeft onlangs zorgen geuit over de groep mensen die zich vlak boven de inkomensgrens bevinden. De hogere eigen bijdrage kan immers een belemmering worden voor hun participatie in dit geheel. Staatssecretaris Van Ark heeft daarom besloten de eigen bijdrage voor deze groep te verzachten.

Verzachtende maatregelen

De verhoging van de eigen bijdrage, bij het overschrijden van de inkomensgrens, wordt (ongeveer) gehalveerd van 35 cent naar 18 cent per kilometer. Bij de hogere eigen bijdrage wordt de prijs verlaagd van 42 naar 35 cent per kilometer. Wanneer iemand met een arbeidsbeperking de keuze maakt om eigen aangepast vervoer aan te schaffen, dan geldt dat de eigen bijdrage wordt verlaagd van circa € 28.000 naar € 5.000.

Daarnaast wordt er een maximum eigen bijdrage van € 225 per maand, geldig voor elk type vervoer, in het leven geroepen. Op deze manier worden mensen met een beperking die een grotere afstand moeten afleggen, enorm geholpen.

Het normbedragenbesluit voorzieningen

Al deze maatregelen zijn opgenomen in het normbedragenbesluit voorzieningen. Dit wordt door het UWV aangepast aan alle nieuwe regelingen en afspraken. Dit besluit zal met terugwerkende kracht, per 1 juli 2019 ingaan. Het UWV informeert alle betrokken klanten inzake de wijzigingen en wat deze voor hen betekenen.

Vanaf 1 januari 2019 geldt al een gewenningsperiode van zes maanden. Na deze gewenningsperiode treden de nieuwe eigen bijdragen in werking. Middels deze gewenningsperiode, wordt de klant ruimte geboden om samen met medewerkers van het UWV te onderzoeken wat de beste alternatieven zijn voor het woon-werkverkeer.

Bron: Ministerie van SZW, 26 juni 2019.

Vragen?

Heb je vragen over deze nieuwe regeling? Neem dan contact met ons op: 0345 851 963 of sc@unie.nl.