De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

DSM – Handtekeningenactie

De Unie heeft afgelopen weken een ledenraadpleging georganiseerd samen met de andere vakorganisaties. Dit was naar aanleiding van het vastlopen van de cao-onderhandelingen. Tijdens deze bijeenkomsten is er uitleg gegeven over het verloop van de onderhandelingen, het standpunt van de vakorganisaties en werkgever. De leden hebben unaniem aangegeven, dat zij de eisen van de vakorganisaties volledig ondersteunen. Om die reden is er besloten een handtekeningenactie te organiseren om nog meer steun te krijgen voor de eisen aan de werkgever om tot een goed en fatsoenlijke cao voor alle medewerkers bij DSM te komen.

Download hier de petitie. Via deze link kunnen de leden van De Unie, maar ook alle andere collega’s, hun steun uitspreken.

Hoe meer handtekeningen hoe meer invloed er kan worden uitgeoefend op de werkgever.

Contact

Heb jij naar aanleiding hiervan nog vragen, neem dan contact met de belangenbehartiger via e-mail suat.koetloe@unie.nl.