De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankindustrie: Onderhandelingsresultaat cao Dranken

Op woensdag 13 november 2019 hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Dranken. Na een tussentijdse stemming over het loonbod, is dit het totaalpakket waarover de Unie-leden kunnen stemmen. Hieronder staan enkele zaken uit het onderhandelingsresultaat. Lees hier de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Loon

De feitelijke lonen, de cao-salarisschalen en de eventueel door werkgever gebruikte (hogere) salarisschalen, worden in totaal met 6,5% structureel verhoogd. Er is een structurele loonsverhoging 4,0% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 en vervolgens 2,5% per 1 januari 2020. Als een medewerker al een voorschot in 2018 en/of 2019 heeft ontvangen, wordt dit er wel op in mindering gebracht.

Ontwikkeling

Er komt minimaal éénmaal per jaar een ‘goed gesprek’ tussen de medewerker en de werkgever waarbij ontwikkeling centraal staat. Verder betaalt de werkgever de functiegerichte scholing volledig in tijd en geld, ook als deze buiten werktijd valt. Bij de ontwikkelingsgerichte scholing is er combinatie van wat de medewerker en de werkgever afspreken in tijd en geld. We hebben een minimum van € 1.000,- afgesproken voordat er sprake is van een terugbetalingsregeling.

Generatiepact en DI

Het generatiepact wordt ingevoerd per 1 januari 2021 en het jaar 2020 gebruiken we om gezamenlijk uit te werken hoe we dat gaan doen. Met medewerkers van 60 jaar en ouder is er een kruispuntgesprek over loopbaanfase, mogelijkheden eerder vertrekken, vrije uren, enzovoort. De branche gaat kijken hoe ze de (financiële) gesprekken kunnen faciliteren voor de medewerker.

Werkingssfeer

Het is nu helder voor iedereen wie er wel en niet onder de cao Dranken valt. De grens van maximaal 170 ORBA-punten van een functie bepaalt of de medewerker wel of niet onder de cao valt. Stagiaires vallen niet onder de cao aangezien zij een stageovereenkomst hebben en geen arbeidsovereenkomst.

Studieafspraken

Voor een aantal zaken hebben we meer tijd nodig. Dit zijn de uitwerking van het generatiepact, de invulling van duurzame inzetbaarheid en de werking van de klokurenmatrix. In 2020 nemen we hier de tijd voor om deze te onderzoeken en te bespreken.

Stemming

De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over het onderhandelingsresultaat. De Unie legt dit onderhandelingsresultaat positief ter stemming voor.  Bij een positieve uitslag wordt dit onderhandelingsresultaat omgezet in een nieuwe cao Dranken.

Contact

Reageren op deze nieuwsbrief of contact hebben over een collectieve zaak, stuur een e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074. Voor individueel advies neem contact op met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!