De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Drankindustrie: nieuwe update

01 juni 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 hadden cao-partijen een bijeenkomst bij wijnimporteur en wijnproducent LFE in Maartensdijk. Daar spraken we over de stand van zaken in de drankensector, cao en pensioen. Verder in deze nieuwsbrief een toelichting op de cao-afspraak over financieel advies via Prikkl.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

 

Stavaza sector

De werkgeversvertegenwoordiger van FWS was niet aanwezig maar de vertegenwoordigers vanuit Spirits NL, GDH en KVNW wel. Zij gaven aan dat gedurende de coronaperiode de vraagkant het probleem was en dat nu de aanbodzijde het probleem is. Grondstoffen (glas, pallets, papier), personeel en transport zijn schaars en daardoor duur. Prijsverhogingen zijn lastig door te berekenen aan afnemers bij langlopende contracten of geven druk op de prijzen in de hele productieketen. Bij de groothandel staan achterstallige rekeningen open waardoor zij faillissementen verwachten in de horeca. Ondanks dezeuitdagingen’ geeft de horeca zelf aan dat zij bijna weer op het niveau zijn van vóór corona.

Cao

De nieuwe cao is aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor een algemeen verbindend verklaring voor de hele drankensector zijn cijfers nodig over de representativiteit van werkgevers en werknemers in de sector. De AWVN heeft daar gegevens voor opgevraagd bij het pensioenfonds en enquêtes uitgezet bij de bedrijven voor aanvullend onderzoek. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomer is afgerond en de cao dan algemeen verbindend verklaard wordt.

De huidige cao loopt tot en met 31 december 2022. In oktober komen sociale partners bij elkaar voor een informatieve bijeenkomst over de stand van zaken in de sector. De onderhandelingen voor de volgende cao starten begin november. Daarna volgt er nog een ronde in december en één in januari 2023. De precieze data zijn nog niet bekend. De onderhandelingen zijn bij LFE in Maartensdijk.

In de huidige cao hebben we afgesproken om de werkingssfeer van de cao te verduidelijken. Nu staat bij de definitie van werkgever het criteriumuitsluitend of in hoofdzaak actief in …’ maar bij de groothandel in wijn niet. Bij de beschrijving van de werkingssfeer van het pensioenfonds Detailhandel staat wel ‘in hoofdzaak’ vermeld. De AWVN komt met een advies aan cao-partijen met de voor– en nadelen van het aanpassen van de definitie van de werkingssfeer waarna cao-partijen er een besluit over nemen.

Er zijn bedrijven (o.a. Refresco, Swinkels en Coca-Cola) die een eigen cao hebben maar daar eigenlijk dispensatie van de cao Drankindustrie voor nodig hebben. Werkgevers worden hiervan op de hoogte gebracht met een brief van de AWVN met het verzoek om deze dispensatie alsnog aan te vragen.

Een andere studieafspraak in de cao is dat de niveaubeschrijvingen van de functiegroepen V en VI van het addendum van GDH worden meegenomen. Bij GDH ontbreken namelijk de niveautyperingen in de cao tot 170 ORBA-punten. GDH-vertegenwoordiger Lodewijk Emmen gaat een rondje bij zijn leden doen om na te vragen hoe dit zo is ontstaan. Een AWVN-deskundige maakt ondertussen de ontbrekende niveautyperingen waarna ze bij GDH een check doen op herkenning in de praktijk. Cao-partijen stellen vervolgens de functietyperingen vast en nemen deze mee voor in het volgende cao-boekje.

Pensioen

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik je geïnformeerd over de nieuwe pensioenwetgeving. Jouw pensioen is ondergebracht bij het pensioenfonds Detailhandel. De sociale partners daar zijn nu bezig met de keuze voor het flexibele of solidaire pensioencontract. Zij worden daarin ondersteund door adviesbureau Willis, Towers Watson (WTW). Sociale partners willen aanstaande 28 juni een voorlopige definitieve keuze maken om per 1-1-2024 over te stappen naar een nieuw pensioencontract. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door het parlement van de huidige pensioenwetsvoorstellen.

Financieel advies

In de cao hebben we afgesproken dat als onderdeel van het DI-gesprek met werknemers van 60 jaar en ouder een zogenaamd kruispuntgesprek plaatsvindt over hun ambities en wensen ten aanzien van hun laatste loopbaanfase. In dit kruispuntgesprek wordt inzicht gegeven in en worden afspraken gemaakt over voortzetting van de werkzaamheden tot aan de pensioendatum en over de mogelijkheden voor korter werken of eerder stoppen. Ook wordt daarbij inzicht gegeven in de financiële gevolgen van deze mogelijkheden. Ter ondersteuning van het kruispuntgesprek kan de werknemer éénmalig een (gratis) financieel advies krijgen. Cao-partijen adviseren sterk om het financieel advies uit te laten voeren door Prikkl. Prikkl verzorgt een onafhankelijk financieel inzicht voor je en verkoopt geen financiële producten. Voor een adviesgesprek met één van de experts van Prikkl meld je je aan via https://prikkl.nl/afspraak [https://prikkl.nl/afspraak]. Prikkl belt je voor een intake waarin jouw vragen, verwachtingen en de voorbereiding centraal staan. Het adviesgesprek is telefonisch waarbij je meekijkt op het scherm van de expert en duurt ongeveer 60 minuten. Hierin krijg je antwoord op jouw vragen en inzicht in jouw financiële situatie, waarna je de juiste keuzes kunt maken. Je ontvangt een gespreksverslag en Prikkl belt je nog na zodat je eventuele vragen die je nog hebt, kunt stellen. Jouw werkgever ontvangt alleen informatie over je deelname om zo de rekening te kunnen voldoen. Verder is jouw advies en gesprek(sverslag) privé en volledig vertrouwelijk. Meer informatie over de dienstverlening van Prikkl vind je op de website www.prikkl.nl en in de folder.

Contact

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact wil hebben over een collectieve zaak, dan kan je mij bereiken via emanuel.geurts@unie.nl of via mijn telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op deze site. We helpen je graag!

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Drankindustrie:

Eind januari 2022 heb ik je met mijn vorige nieuwsbrief geïnformeerd over het bod van werkgevers voor een nieuwe cao…

Word gratis lid