De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankindustrie: Eerste ronde onderhandelingen cao Dranken

Start onderhandelingen cao Dranken

Op 2 juli 2019 is de eerste onderhandelingsronde voor een nieuwe cao Dranken geweest. In deze ledenbrief is de inzetbrief van De Unie en de prioriteiten van werkgevers en vakorganisaties te lezen.

Inzet De Unie

Met behulp van de Unie-leden, de huidige cao en de perspectiefnota 2019 van De Unie is de inzetbrief tot stand gekomen. Hierin staan een aantal thema’s en doelen genoemd waar voorstellen aan zijn gekoppeld. De thema’s zijn arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, inzetbaarheid, balans werk/privé & werkdruk en tot slot vakorganisaties. Klik hier voor de volledige inzetbrief van De Unie.

Inzet werkgevers

Werkgevers hebben een reeks aan werkgeversvoorstellen gedaan voor de nieuwe cao met daarbij de volgende prioriteit.

  1. Flexibiliteit; flexibel roosteren, jaarurennorm of klokurenmatrix
  2. Generatiepact
  3. Opleidings-/Ontwikkelplan
  4. Loon voor 2018 2%, 2019 2% en 2020 nog nader te bepalen %

De prioriteiten van de vakorganisaties zijn de vier punten in omgekeerde volgorde plus het 3e jaar WW, de werkingssfeer van de cao en het bekijken van het effect van het nieuwe pensioenakkoord. Na het bespreken van de inzet van bonden en werkgevers hebben we het overleg afgerond en zijn we tot de conclusie gekomen dat het zin heeft om met elkaar verder te onderhandelen. De werkgevers gaan een nieuw mandaat ophalen bij hun achterbannen van werkgevers en de vakorganisaties informeren hun leden.

Vervolg onderhandelingen

Gelet op de vakantieperiode lukt het niet om in juli of augustus nog onderhandeldagen in te plannen. We hebben in september en oktober nu vier data gepland staan. Dit zijn maandag 30 september, dinsdag 8 oktober, dinsdag 15 oktober en dinsdag 29 oktober. Daar kunnen we even mee vooruit.

Ledenvoordelen

Een Unie-lid kan een groeiend aantal voordelen krijgen. De Unie doet haar best om het aanbod regelmatig uit te breiden zodat een Unie-lid meer en meer (een deel van) de contributie terug kan verdienen! Kijk eens op onze pagina https://www.unie.nl/ledenvoordelen voor interessante pakketten en aanbiedingen over onder andere verzekeringen, reizen, stroom, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Contact

Reageren op deze ledenbrief of contact hebben over een collectieve zaak? Ik ben bereikbaar via emanuel.geurts@unie.nl of via telefoonnummer 06-5252 2074. Voor individueel advies neem contact op met mijn collega’s van de afdeling service center via 0345-851963, via email sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl. We helpen graag!